PhDr., Mgr. Kamila Svobodová, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice - na mateřské dovolené
E-mail:
Telefon: +420 211 152 747
Mobil:
Pracoviště: Rodinná politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2005, PhDr., sociologie, Filozofická fakulta UK v Praze
2005, Mgr., sociologie, Filozofická fakulta UK v Praze
2003, Mgr., demografie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
2001, Bc., demografie - sociologie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Odborné zaměření:
rodinná politika, sociologie rodiny, demografické stárnutí, gender
Pedagogická činnost:
2003-2005: Statistika - cvičení, Katedra demografie, Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud