Ing. Jana Vrabcová

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice - na mateřské dovolené
E-mail:
Telefon: +420 211 152 763
Mobil:
Pracoviště: Sociální ochrana
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2013, Ing., Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
Odborné zaměření:
statistická analýza, stárnutí populace, stárnutí ve zdraví
Pedagogická činnost:
2013-2016 Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky
2014-2015 České vysoké učení technické, Fakulta strojní
Členství v radách a komisích:
2008 do současnosti Česká demografická společnost
2009 do současnosti Spolek mladých statistiků VŠE – zakládající členkou a členkou prezidia
2009 do současnosti IUSSP – International Union for the Scientific Study of Population
2009 do současnosti Česká statistická společnost
2013 do současnosti Slovenská statistická a demografická společnost
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud