Ing. Jana Godarová

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice
E-mail:
Telefon: +420 211152735
Mobil:
Pracoviště: Příjmová a mzdová politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud