Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon:
Mobil:
Pracoviště:
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

  • Seznam publikací
  • Seznam projektů
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud