PhDr. Věra Kuchařová, CSc.

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice - vedoucí výzkumného týmu
E-mail:
Telefon: +420 211 152 743
Mobil:
Pracoviště: Rodinná politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
1990, postgraduální studium angličtiny pro experty, JASPEX při PedF UK, Praha
1983, CSc., sociologie, Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, Praha
1978, PhDr., sociologie, Filosofická fakulta UK v Praze
1974, promoce, sociologie a výchova a vzdělávání dospělých, Filosofická fakulta UK v Praze
Odborné zaměření:
rodina, gender, sociální ochrana, demografické chování, rodinná politika
Pedagogická činnost:
1983-1990: Sociologie, Metody výzkumu v sociálních vědách, Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta UK v Praze
Členství v radách a komisích:
člen redakční rady časopisu Demografie
člen redakční rady časopisu Forum sociální politiky
člen Rady VÚPSV, v.v.i.
Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud