Publikace
2015
The Life Situation of Young Migrant Men and their Integration in the Czech Republic. Analysis of National Data gathered in the Migrant Men’s Well-Being in Diversity Project BAREŠ, Pavel - HORÁKOVÁ, Milada - KUBÁT, Jan - SCHEBELLE, Danica
Životní situace mladých mužů z třetích zemí a jejich integrace v České republice. Vyhodnocení poznatků z mezinárodního projektu BAREŠ, Pavel - HORÁKOVÁ, Milada - KUBÁT, Jan - SCHEBELLE, Danica
Chapter IV: Building a Career in a Host Country: Educational and Occupational Determinants of Migrant Men’s Well-Being BAREŠ, Pavel - KUBÁT, Jan - SCHEBELLE, Danica - HORÁKOVÁ, Milada
2014
Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity UHEREK, Zdeněk - BAREŠ, Pavel - BERANSKÁ, Veronika - BROUČEK, Stanislav - HORÁKOVÁ, Milada - KISSOVÁ, Blanka - KUBÁT, Jan - SCHEBELLE, Danica
Výzkum rodin migrantů v ČR: Východiska a základní pojmy projektu. Návrh informačního systému o rodinách migrantů z třetích zemí HORÁKOVÁ, Milada
Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel - SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - UHEREK, Zdeněk - BROUČEK, Stanislav - BERANSKÁ, Veeronika
Metodika využívání poznatků o rodinách imigrantů při zjišťování potenciálních nároků sociálního systému, které jsou spojené se slučováním rodin BAREŠ, Pavel - HORÁKOVÁ, Milada - SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - UHEREK, Zdeněk - BROUČEK, Stanislav - BERANSKÁ, Veronika
Wellbeing of Young Migrant Men in the Czech Republic. Analysis of Existing Data Related to the Project Target Group HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
2013
Kontinuální sledování bariér integrace cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb SCHEBELLE, Danica - HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel - KUBÁT, Jan
2012
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 28 HORÁKOVÁ, Milada
International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 28 HORÁKOVÁ, Milada
Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí SCHEBELLE, Danica - HORÁKOVÁ, Milada
2011
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 26 HORÁKOVÁ, Milada
The Immigrant Family in the Integration Process BAREŠ, Pavel - HORÁKOVÁ, Milada
Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
Mezinárodní pracovní migrace v České republice v době pokračující hospodářské recese v roce 2010 HORÁKOVÁ, Milada
Mezinárodní pracovní migrace v ČR. Bulletin č. 27. HORÁKOVÁ, Milada
International labour migration in the Czech Republic. Bulletin No. 27 HORÁKOVÁ, Milada
Zahraniční pracovní migrace cizinců v době hospodářské recese HORÁKOVÁ, Milada
International Labour Migration in the Czech Republic. Bulletin No. 26 HORÁKOVÁ, Milada
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 145 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud