Publikace
2017
Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu VLACH, Jan - ŘÍHOVÁ, Lenka - SZABO, Július - PROCHÁZKOVÁ, Nina - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠEDAJOVÁ, Soňa - FOLTÁN, František - MERTL, Jan - STAŠKOVIČ, Václav
2014
Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima VLACH, Jan - BAŠTÝŘ, Ivo - SEVEROVÁ, Simona
2013
Možnosti vytvoření jednotné metodiky sledování nákladů práce v ČR a v zahraničí (návrh certifikované metodiky) VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2006 – 2011. Bulletin No. 7 VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012 VLACH, Jan - PRŮŠA, Ladislav - SZABO, Július - PAVLÍČEK, Tomáš
Změny sociálního a ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v roce 2012 ve srovnání s rokem 2006 VLACH, Jan
Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v hospodářské krizi a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení PRŮŠA, Ladislav - VLACH, Jan - HOLUB, Martin - KROUPA, Aleš - SZABO, Július - VANČUROVÁ, Alena
Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v ČR a v zahraničí VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš - BAŠTÝŘ, Ivo - ŠLAPÁK, Milan - HÁLA, Jaroslav - PFEIFEROVÁ, Štěpánka
2012
Trendy vývoje nákladů práce, zdanění práce, podíl práce na nákladech a jednotkové náklady práce v letech 2005 - 2010 KOZELSKÝ, Tomáš - VLACH, Jan
2011
Labour Costs, Unit Labour Costs and the Labour's Share in Costs in the Czech Republic in 2000 to 2008 VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize KOZELSKÝ, Tomáš - VLACH, Jan
2010
Konvergence české výdělkové hladiny k úrovni EU. VLACH, Jan
Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU. KOZELSKÝ, Tomáš - VLACH, Jan
Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000 VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008 (jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech) VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - VLACH, Jan - SEVEROVÁ, Simona
2009
K vývoji výdělků za rok 2008 VLACH, Jan
The Socio-economic Status of Self-employed Persons in Czech Society. PRŮŠA, Ladislav - BAŠTÝŘ, Ivo - BRACHTL, Miloš - VLACH, Jan
Podstata švarcsystému, jeho výhody a rizika. VLACH, Jan
2008
Seminář na téma Gender v managementu. LISÁ, Helena - VLACH, Jan
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 45 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud