Publikace
2017
Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu VLACH, Jan - ŘÍHOVÁ, Lenka - SZABO, Július - PROCHÁZKOVÁ, Nina - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠEDAJOVÁ, Soňa - FOLTÁN, František - MERTL, Jan - STAŠKOVIČ, Václav
2014
Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima VLACH, Jan - BAŠTÝŘ, Ivo - SEVEROVÁ, Simona
2013
Možnosti vytvoření jednotné metodiky sledování nákladů práce v ČR a v zahraničí (návrh certifikované metodiky) VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2006 – 2011. Bulletin No. 7 VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Sociální a ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v roce 2012 VLACH, Jan - PRŮŠA, Ladislav - SZABO, Július - PAVLÍČEK, Tomáš
Změny sociálního a ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v roce 2012 ve srovnání s rokem 2006 VLACH, Jan
Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v hospodářské krizi a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení PRŮŠA, Ladislav - VLACH, Jan - HOLUB, Martin - KROUPA, Aleš - SZABO, Július - VANČUROVÁ, Alena
Sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru v ČR a v zahraničí VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš - BAŠTÝŘ, Ivo - ŠLAPÁK, Milan - HÁLA, Jaroslav - PFEIFEROVÁ, Štěpánka
2012
Trendy vývoje nákladů práce, zdanění práce, podíl práce na nákladech a jednotkové náklady práce v letech 2005 - 2010 KOZELSKÝ, Tomáš - VLACH, Jan
2011
Labour Costs, Unit Labour Costs and the Labour's Share in Costs in the Czech Republic in 2000 to 2008 VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize KOZELSKÝ, Tomáš - VLACH, Jan
2010
Konvergence české výdělkové hladiny k úrovni EU. VLACH, Jan
Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU. KOZELSKÝ, Tomáš - VLACH, Jan
Náklady práce a jejich struktura v ČR v období konjunktury po roce 2000 VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008 (jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech) VLACH, Jan - KOZELSKÝ, Tomáš
Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - VLACH, Jan - SEVEROVÁ, Simona
2009
K vývoji výdělků za rok 2008 VLACH, Jan
The Socio-economic Status of Self-employed Persons in Czech Society. PRŮŠA, Ladislav - BAŠTÝŘ, Ivo - BRACHTL, Miloš - VLACH, Jan
Podstata švarcsystému, jeho výhody a rizika. VLACH, Jan
2008
Seminář na téma Gender v managementu. LISÁ, Helena - VLACH, Jan
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 45 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud