Publikace
2017
Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR MUSIL, Libor - BAREŠ, Pavel - HAVLÍKOVÁ, Jana - (EDS.)
2016
Faktory bránící dosahování oborových zájmů sociální práce BALÁŽ, Roman - MUSIL, Libor
2015
Pracovní podmínky výkonu sociální práce v rámci agendy příspěvku na péči HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Metodika sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči MUSIL, Libor - HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
2014
Sociální práce s lidmi s hmotnou nouzí MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana
2013
Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci v hmotné nouzi MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Typy pojetí sociální pomoci poskytované příjemcům dávek pomoci v hmotné nouzi pracovníky ÚP ČR po sociální reformě: tři případové studie HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - MUSIL, Libor
Metodika integrace sociální práce a poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
2012
Jak překonávat obtíže při zprostředkování souběžné pomoci pro klienta? MUSIL, Libor
2011
Constancy of concepts of desirable social workers’ actions and experiencing their dissimilarity in an organisation MUSIL, Libor
Rozdílné pohledy sociálních pracovníků a posudkových lékařů na roli sociálního pracovníka v rámci řízení o přiznání příspěvku na péči MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
2010
Neochota ke změně - rigidita nebo rezistance? MUSIL, Libor - JANSKÁ, Vlasta
2009
Přístup pracovníků vybraného zařízení sociálních služeb ke klientům v kontextu implementace Standardů kvality. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana
Hledají sociální pracovníci kolektivní identitu ? RŮŽIČKOVÁ, Daniela - MUSIL, Libor
Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga
2008
Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - NEČASOVÁ, Mirka
Různorodost pojetí, nejasná nabídka a kontrola výkonu sociální práce MUSIL, Libor
Přínos sdružení Dlouhá cesta pro matky a rodiny vyrovnávající se se ztrátou dítěte MUSIL, Libor - DOHNALOVÁ, Zdeňka
Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana
2007
Mýty o roli sociálních pracovníků a pracovnic. MUSIL, Libor - JANEBOVÁ, Radka
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 50 další 
Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud