Publikace
2010
Odhadování vzdělanostních potřeb. MICHALIČKA, Ludvík - STUPNYTSKYY, Oleksandr - KOTÍKOVÁ, Jaromíra
2009
Třídění uchazečů na úřadech práce - řešení problematiky cílení APZ a poradenství. SOUKUP, Tomáš - MICHALIČKA, Ludvík - KOTÍKOVÁ, Jaromíra
Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2008 až 2012 - stav modelu a aktuální prognóza. MICHALIČKA, Ludvík - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - STUPNYTSKYY, Oleksandr
2008
Riziko možného odlivu kvalifikovaných odborníků z České republiky do zahraničí. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo - MICHALIČKA, Ludvík - DRBOHLAV, Dušan - MUSIL, Jakub
Odhadování vzdělanostních potřeb MICHALIČKA, Ludvík
Zdroje lidského kapitálu vybraných skupin terciárně vzdělaných českých odborníků a riziko jejich zahraniční migrace. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo - MICHALIČKA, Ludvík - MUSIL, Jakub
2007
Riziko odlivu lékařů a odborníků IT/ICT z České republiky do zahraničí. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo - MICHALIČKA, Ludvík - FISCHLOVÁ, Drahomíra
Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2007 až 2011. MICHALIČKA, Ludvík - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - STUPNYTSKYY, Oleksandr
The risk the outflow of doctors and IT/ITC specialists from the Czech Republic to other countries. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo - MICHALIČKA, Ludvík - FISCHLOVÁ, Drahomíra
2006
Skill needs forecasting in the Czech Republic. MICHALIČKA, Ludvík - STUPNYTSKYY, Oleksandr
Komparace vzdělanostní struktury české pracovní síly se vzdělanostní strukturou pracovní síly v EU. MICHALIČKA, Ludvík - CZESANÁ, Věra
Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - STUPNYTSKYY, Oleksandr - MICHALIČKA, Ludvík
Anticipating Europe´s Skill Needs - Individual Country Contributions - Czech Republic. MICHALIČKA, Ludvík - HAVLÍČKOVÁ, Věra
Statistické analýzy vývoje počtu lékařů. Příjmové komparace lékařů v ČR a v zahraničí. Monitoring volných lékařských míst a nezbytné doklady pro práci lékařů v zahraničí. Svazek III. MICHALIČKA, Ludvík - BAŠTÝŘ, Ivo - BRUTHANSOVÁ, Daniela
Statistické analýzy vývoje počtu IT odborníků. Příjmové komparace informatiků v ČR a v zahraničí. Monitoring volných pracovních míst IT odborníků na českém trhu práce. Svazek III. MICHALIČKA, Ludvík - BAŠTÝŘ, Ivo - FISCHLOVÁ, Drahomíra - VAVREČKOVÁ, Jana
2005
Analýza vzdělávací úrovně české populace v relaci k EU a jejím vybraným státům. MICHALIČKA, Ludvík - CZESANÁ, Věra - A KOL.
2004
Zpráva o stavu a rozvoji modelu pro předvídání vzdělanostních potřeb ROA - CERGE v roce 2004. (Vypracováno pro část grantového projektu äSpolečnost vědění - nároky na kvalifikaci lidských zdrojů a na další vzděláváníô.) MICHALIČKA, Ludvík - STUPNYTSKYY, Oleksandr
Monitoring zahraniční pracovní migrace a jejích podmiňujících faktorů se zaměřením na česko-německé a česko-rakouské příhraničí. VAVREČKOVÁ, Jana - MICHALIČKA, Ludvík - SEVEROVÁ, Simona
2003
Aplikace modelu prognózování vzdělanostních potřeb. MICHALIČKA, Ludvík - STUPNYTSKYY, Oleksandr
Metodika monitoringu základních charakteristik zahraniční migrace ve vztahu k sousednímu Německu a Rakousku v období vstupu ČR do EU. Průběžná zpráva. VAVREČKOVÁ, Jana - MICHALIČKA, Ludvík
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 28 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud