Publikace
2018
Metodika monitorování a vyhodnocování dotačních programů Úřadu vlády ČR zaměřených na integraci romské menšiny ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
2016
Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Aktualizované vydání SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert
Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhodnocení nástrojů ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert - MILOTA, Jan - FRIŠAUFOVÁ, Magda - VYHLÍDAL, Jiří
Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014 – 2020 TRBOLA, Robert - SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
2015
Možné důsledky implementace zákona o sociálních službách perspektivou kritiky modelu New Public Management ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - JAHODA, Robert - GODAROVÁ, Jana
Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení ŠIMÍKOVÁ, Ivana - VYHLÍDAL, Jiří
Metodika prevence ztráty bydlení SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert - MILOTA, Jan - FRIŠAUFOVÁ, Magda
2013
Politika zaměstnanosti a další opatření na trhu práce v dlouhodobé perspektivě a v průběhu krize SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy HORÁKOVÁ, Markéta - JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel - SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice SIROVÁTKA, Tomáš - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert
2012
Analýza databáze příjemců dávek hmotné nouze: zhodnocení role nákladů na bydlení a dávek spojených s bydlením ve vztahu k příjemcům dávek hmotné nouze ŠIMÍKOVÁ, Ivana
2011
Hledání příkladů dobré praxe: programy financované z Evropského sociálního fondu v České republice zaměřené na zlepšení přístupu znevýhodněných skupin na trh práce ŠIMÍKOVÁ, Ivana
2010
Sociální konstrukce systému sociální ochrany: Administrace klientů jako prostor interpretace. ŠIMÍKOVÁ, Ivana - VYHLÍDAL, Jiří
2008
Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů). JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
2006
Living conditions and species of social exclusion of the Roma community in the Czech Republic. ŠIMÍKOVÁ, Ivana - KLÍČOVÁ, Kateřina
2005
Hodnocení Vládního programu podpory terénní sociální práce v sociálně vyloučených romských komunitách - (hodnoty a fakta). WINKLER, Jiří - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Mechanismy sociálního vyčleňování romských komunit na lokální úrovni a nástroje integrace. ŠIMÍKOVÁ, Ivana - VAŠEČKA, Imrich - A KOL.
Konceptualizace výzkumu. ŠIMÍKOVÁ, Ivana
Mechanismy sociálního vylučování. ŠIMÍKOVÁ, Ivana
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 22 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud