Publikace
2018
Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš
2017
Hodnocení funkcí dvou systémů sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi v roce 2014 HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří
2016
Zhodnocení ochranné, pobídkové a integrační funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří
2015
Metodika Nové postupy pro zpracování a využití databáze nezaměstnaných k hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších opatření k začlenění na trhu práce SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří - SUCHANEC, Miroslav
2014
Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2012
Podpora a rozvoj podnikání osob nad 50 let: evaluační studie sociálního experimentu formou akčního výzkumu HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav
Srovnání efektů aktivní politiky zaměstnanosti v České republice v období růstu (2007) a během první fáze krize (2009) HORA, Ondřej - SIROVÁTKA, Tomáš
2011
THE CZECH REPUBLIC: Social Experimentation: Supporting People 50+ in Entrepreneurship HORA, Ondřej - SOUKUP, Tomáš - SUCHANEC, Miroslav
2010
Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR. HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří
Hodnocení účinnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti před příchodem finanční a ekonomické krize. SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej - TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena - VYHLÍDAL, Jiří
Kvalita pracovního života v sektoru strojírenství a v sektoru informačních technologií: případová studie HORA, Ondřej
2009
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikace (struktura, cílenost, krátkodobé a střednědobé efekty na opuštění evidence). HORA, Ondřej - SIROVÁTKA, Tomáš - TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena - VYHLÍDAL, Jiří
2008
Strategie dlouhodobě nezaměstnaných. HORA, Ondřej
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC. KOFROŇ, Pavel - SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Strategie dlouhodobě nezaměstnaných: vstupní analýza problému (původní, rozšířená verze). HORA, Ondřej
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. SIROVÁTKA, Tomáš - KOFROŇ, Pavel - HORA, Ondřej
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
2006
Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - KLIMPLOVÁ, Lenka - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - WINKLER, Jiří
2005
Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). SIROVÁTKA, Tomáš - KOFROŇ, Pavel - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - HORA, Ondřej - TRBOLA, Robert
2004
Příjmová chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice a srovnání se zeměmi EU (výzkumná zpráva z projektu Monitorování chudoby). SIROVÁTKA, Tomáš - KOFROŇ, Pavel - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - HORA, Ondřej - TRBOLA, Robert
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 20 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud