Publikace
2017
Analýza české veřejné správy v okolí českého penzijního systému: rodinná politika, zdravotní péče, dlouhodobá péče, bydlení, nezaměstnanost a sociální podpora; jejich propojení s důchodovým systémem HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Determinanty odchodu do předčasného důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Metodika: Identifikace sociodemografických charakteristik ovlivňujících načasování odchodu do důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
2016
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2015. Bulletin No 31 HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan
Analýza dopadu možnosti zavedení sdílení důchodových práv mezi manželi ŠLAPÁK, Milan
Institut dlouhodobých vdovských a vdoveckých důchodů pohledem mezinárodního srovnání ŠLAPÁK, Milan
Analýza způsobu sociálního zabezpečení invalidů z mládí HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
2015
Deset let důchodového pojištění v ČR jako členské země EU HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2014. Bulletin No 30. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - ŠLAPÁK, Milan
Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem pojištění ŠLAPÁK, Milan - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - HOLUB, Martin
Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Způsob sociálního zabezpečení invalidů z mládí ve vybraných zemích EEA HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU HOLUB, Martin - POLLNEROVÁ, Štěpánka - ŠLAPÁK, Milan
Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Možnost zavedení sdílení vyměřovacích základů pro stanovení důchodových práv a zohlednění mimomanželských forem soužití při stanovení důchodových práv HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Minimální podmínky pro nárok na starobní důchod HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Možnosti souběhu výplaty starobního důchodu a příjmu z výdělečné činnosti ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin
Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností PRŮŠA, Ladislav - HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel - HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 42 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud