Publikace
2018
Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila
2017
Česká rodinná politika - podpora rodin s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga
Zpráva o rodině KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - JANUROVÁ (PEYCHLOVÁ), Kristýna - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
2016
Constructions of parenthood in the Czech Republic: maternal care and paternal help NEŠPOROVÁ, Olga - HORŇÁKOVÁ STUCHLÁ, Růžena
The Initial Years of Motherhood and Fatherhood as Perceived by Expectant Parents: The Division of Care and Paid Work NEŠPOROVÁ, Olga
2015
Z pražské 12. mezinárodní konference Evropské sociologické asociace NEŠPOROVÁ, Olga
Flexibilní režim čerpání rodičovského příspěvku a slaďování rodičovství s placenou prací NEŠPOROVÁ, Olga
Přechod k mateřství – Plány versus realita týkající se pracovních životů vysokoškolsky vzdělaných žen NEŠPOROVÁ, Olga
2014
Souvislosti mezi rodičovstvím a životní spokojeností v České republice a zemích Evropské unie. NEŠPOROVÁ, Olga - HAMPLOVÁ, Dana
Česká empirická sociologie rodiny a její souvislosti se sociální politikou v meziválečném období NEŠPOROVÁ, Olga
Roadside memorials in the Czech Republic and Romania: Memory versus religion in two European post-communist Countries NEŠPOROVÁ, Olga - STAHL, Irina
Pohřbívání bez obřadu z perspektivy sociologie NEŠPOROVÁ, Olga
2013
O smrti a pohřbívání NEŠPOROVÁ, Olga
Století proměn v pohřbívání: od církevního uložení do země ke zpopelnění bez obřadu NEŠPOROVÁ, Olga
2012
Mateřství a otcovství v současnosti s přihlédnutím k historickému kontextu NEŠPOROVÁ, Olga
2011
Samostatné bydlení mladých - mezinárodní komparace (Bulharsko, Česko a Nizozemsko) NEŠPOROVÁ, Olga
Obřady loučení se zemřelými: Sekulární, náboženské nebo raději žádné pohřby? NEŠPOROVÁ, Olga
Smrt a umírání: opomíjené téma veřejných politik NEŠPOROVÁ, Olga
V žáru lásky se život započal – v žáru ohně se končí. Čtyři pohledy na vývoj kremačního hnutí v české společnosti. NEŠPOROVÁ, Olga - NEŠPOR, Zdeněk R.
Everprivate Grief in Public Space: Roadside Memorials in the Czech Republic. NEŠPOROVÁ, Olga
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 68 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud