Publikace
2011
Zaměstnanost starších osob na částečný úvazek: role zdravotního stavu KYZLINKOVÁ, Renata - KOTRUSOVÁ, Miriam
2009
Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze. KUCHAŘOVÁ, Věra - BAREŠ, Pavel - BRUTHANSOVÁ, Daniela - HÖHNE, Sylva - JEŘÁBKOVÁ, Věra - KOTRUSOVÁ, Miriam - KOZELSKÝ, Tomáš - KYZLINKOVÁ, Renata - NEKOLOVÁ, Markéta - NEŠPOROVÁ, Olga - VYCHOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Průvodce oblastí zaměstnanosti v období hospodářské recese. BIČÁKOVÁ, Olga - KOTRUSOVÁ, Miriam - SOUKUP, Tomáš - ŽENÍŠKOVÁ, Marta - BANZETOVÁ, Eva
Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou I. Poznatky ze statistické analýzy dosavadního vývoje zaměstnanosti starších osob. KARPÍŠEK, Zdeněk - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KOTRUSOVÁ, Miriam
Zvyšování flexibility u pracovní doby a pracovních podmínek jako jedna z možností podpory zvyšování zaměstnanosti starších osob. KOTRUSOVÁ, Miriam
Zaměstnaní na českém trhu práce stárnou II. K problémům dalšího vývoje zaměstnanosti starších osob. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KARPÍŠEK, Zdeněk - KOTRUSOVÁ, Miriam
2008
Transferability of the Bulgarian JOBS programme in the Czech Republic. KOTRUSOVÁ, Miriam
Regionální dimenze nezaměstnanosti v České republice KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KOTRUSOVÁ, Miriam
2007
Reforma politiky zaměstnanosti v Německu. KOTRUSOVÁ, Miriam
Flexibilitou v zaměstnání k větší harmonizaci rodinných a profesních rolí. KOTRUSOVÁ, Miriam
2006
Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky. Finsko. KOTRUSOVÁ, Miriam - KUX, Jaroslav
2002
Flexibilní formy zaměstnávání v zemích Evropské unie. KOTRUSOVÁ, Miriam
Flexibilní formy zaměstnávání v zemích Evropské unie. Dokonč KOTRUSOVÁ, Miriam
1999
Dopady restrukturalizace na zaměstnanost a jejich řešení v zemích EU. KOTRUSOVÁ, Miriam
1998
Opatření politiky zaměstnanosti při další realizaci strukturálních přeměn ekonomiky KOTRUSOVÁ, Miriam - A KOL.
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 15 z celkového počtu: 15 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud