Publikace
2018
Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám MERTL, Jiří - BAREŠ, Pavel
Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči BAREŠ, Pavel
2017
Nejvýznamnější překážky uplatnění osob po výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří
Výkon profese sociální práce v systémech sociální ochrany ČR MUSIL, Libor - BAREŠ, Pavel - HAVLÍKOVÁ, Jana - (EDS.)
Informace o pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody jako okolnost ztěžující návrat na trh práce BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří
Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám MERTL, Jiří - BAREŠ, Pavel
Employing person during and after imprisonment and employers' approach to these persons MERTL, Jiří - BAREŠ, Pavel
2016
Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji BAREŠ, Pavel - PRŮŠA, Ladislav
Ekonomická situace a míra rizika sociálního vyloučení v domácnostech se seniory a osobami v předseniorském věku BAREŠ, Pavel
Návrh úprav systému financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb - certifikovaná metodika PRŮŠA, Ladislav - LANGHAMROVÁ, Jana - HOLUB, Martin - BAREŠ, Pavel
Ekonomická situace a ohrožení sociálním vyloučením u obyvatel menších obcí v seniorském a předseniorském věku BAREŠ, Pavel - PRŮŠA, Ladislav
Pilotní analýza ke zjištění systémových překážek a podmínek pro zaměstnávání osob po výkonu i ve výkonu trestu odnětí svobody BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří
Preliminary analysis to identify barriers and conditions for employing persons during or after imprisonment BAREŠ, Pavel - MERTL, Jiří
2015
The Life Situation of Young Migrant Men and their Integration in the Czech Republic. Analysis of National Data gathered in the Migrant Men’s Well-Being in Diversity Project BAREŠ, Pavel - HORÁKOVÁ, Milada - KUBÁT, Jan - SCHEBELLE, Danica
Životní situace mladých mužů z třetích zemí a jejich integrace v České republice. Vyhodnocení poznatků z mezinárodního projektu BAREŠ, Pavel - HORÁKOVÁ, Milada - KUBÁT, Jan - SCHEBELLE, Danica
Chapter IV: Building a Career in a Host Country: Educational and Occupational Determinants of Migrant Men’s Well-Being BAREŠ, Pavel - KUBÁT, Jan - SCHEBELLE, Danica - HORÁKOVÁ, Milada
Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb PRŮŠA, Ladislav - LANGHAMROVÁ, Jana - BAREŠ, Pavel - HOLUB, Martin
Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel - HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Stěžejní východiska pro tvorbu dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel - LANGHAMROVÁ, Jana
2014
Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity UHEREK, Zdeněk - BAREŠ, Pavel - BERANSKÁ, Veronika - BROUČEK, Stanislav - HORÁKOVÁ, Milada - KISSOVÁ, Blanka - KUBÁT, Jan - SCHEBELLE, Danica
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 81 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud