Publikace
2015
Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem pojištění ŠLAPÁK, Milan - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - HOLUB, Martin
2014
Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - PODRÁPSKÝ, František
Lokální a regionální rodinná politika v praxi KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
2013
Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna - SVOBODOVÁ, Kamila - KUCHAŘOVÁ, Věra
Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
2011
Harmonizace práce a rodiny - názory a strategie SVOBODOVÁ, Kamila
Demografické stárnutí a jeho dopady SVOBODOVÁ, Kamila
Podpora rodiny dle programového prohlášení vlády ČR SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
2010
Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - ŽÁČKOVÁ, Lucie
Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí SVOBODOVÁ, Kamila
Rozdělení genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku. SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Příprava na stáří. SVOBODOVÁ, Kamila
Odchod do důchodu. SVOBODOVÁ, Kamila
Představy o životě v důchodu a finančním zabezpečení ve stáří. SVOBODOVÁ, Kamila
Dvacet let sociodemografické transformace. SVOBODOVÁ, Kamila
Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. BARVÍKOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice SVOBODOVÁ, Kamila
2009
Mezinárodní konference Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti, Praha SVOBODOVÁ, Kamila
Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze. KUCHAŘOVÁ, Věra - BAREŠ, Pavel - BRUTHANSOVÁ, Daniela - HÖHNE, Sylva - JEŘÁBKOVÁ, Věra - KOTRUSOVÁ, Miriam - KOZELSKÝ, Tomáš - KYZLINKOVÁ, Renata - NEKOLOVÁ, Markéta - NEŠPOROVÁ, Olga - VYCHOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Péče o děti předškolního a raného školního věku. KUCHAŘOVÁ, Věra - BAREŠ, Pavel - HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - PLASOVÁ, Blanka - ŽÁČKOVÁ, Lucie
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 59 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud