Publikace
2018
Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila
2017
Zpráva o rodině KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - JANUROVÁ (PEYCHLOVÁ), Kristýna - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
2015
Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nositelem pojištění ŠLAPÁK, Milan - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - HOLUB, Martin
2014
Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - PODRÁPSKÝ, František
Lokální a regionální rodinná politika v praxi KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
2013
Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna - SVOBODOVÁ, Kamila - KUCHAŘOVÁ, Věra
Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
2011
Harmonizace práce a rodiny - názory a strategie SVOBODOVÁ, Kamila
Demografické stárnutí a jeho dopady SVOBODOVÁ, Kamila
Podpora rodiny dle programového prohlášení vlády ČR SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
2010
Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - ŽÁČKOVÁ, Lucie
Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí SVOBODOVÁ, Kamila
Rozdělení genderových rolí mezi rodiči malých dětí v České republice a na Slovensku. SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Příprava na stáří. SVOBODOVÁ, Kamila
Odchod do důchodu. SVOBODOVÁ, Kamila
Představy o životě v důchodu a finančním zabezpečení ve stáří. SVOBODOVÁ, Kamila
Dvacet let sociodemografické transformace. SVOBODOVÁ, Kamila
Podmínky výkonu sociálně-právní ochrany dětí na úrovni obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. BARVÍKOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Demografické stárnutí a životní podmínky seniorů v České republice SVOBODOVÁ, Kamila
2009
Mezinárodní konference Rodičovská péče o děti a politika zaměstnanosti, Praha SVOBODOVÁ, Kamila
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 61 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud