Publikace
2017
Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013 KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína - KONOPÁSKOVÁ, Jitka
Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - MAGERSKÁ, Vítězslava - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
2015
Věcné a právní vymezení statusu osoby se zdravotním postižením v systému zaměstnanosti a podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných evropských zemích KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - MAGERSKÁ, Vítězslava - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
The factual and legal definition of the status of a person with disability within the employment system and employment support for persons with disabilities in selected European countries KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - MAGERSKÁ, Vítězslava - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
2013
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Dánsku KOŘÁNOVÁ, Marie
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Velké Británii KOŘÁNOVÁ, Marie
2011
Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí. KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka
Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí II KOŘÁNOVÁ, Marie
2010
EU zahajuje diskusi o budoucnosti penzí. KOŘÁNOVÁ, Marie
2009
Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility). GALETOVÁ, Zdeňka - SOUKUP, Tomáš - PRŮŠA, Ladislav - KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - POPOVÁ, Dagmar - PŘÍHODOVÁ, Růžena - SUCHOMELOVÁ, Mirjam
2007
Otcovská (rodičovská) dovolená. KUCHAŘOVÁ, Věra - KOŘÁNOVÁ, Marie
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 11 z celkového počtu: 11 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud