Publikace
2017
Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013 KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína - KONOPÁSKOVÁ, Jitka
Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - MAGERSKÁ, Vítězslava - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
2015
Věcné a právní vymezení statusu osoby se zdravotním postižením v systému zaměstnanosti a podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných evropských zemích KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - MAGERSKÁ, Vítězslava - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
The factual and legal definition of the status of a person with disability within the employment system and employment support for persons with disabilities in selected European countries KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - MAGERSKÁ, Vítězslava - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
2013
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Dánsku KOŘÁNOVÁ, Marie
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Velké Británii KOŘÁNOVÁ, Marie
2011
Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí. KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka
Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí II KOŘÁNOVÁ, Marie
2010
EU zahajuje diskusi o budoucnosti penzí. KOŘÁNOVÁ, Marie
2009
Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility). GALETOVÁ, Zdeňka - SOUKUP, Tomáš - PRŮŠA, Ladislav - KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - POPOVÁ, Dagmar - PŘÍHODOVÁ, Růžena - SUCHOMELOVÁ, Mirjam
2007
Otcovská (rodičovská) dovolená. KUCHAŘOVÁ, Věra - KOŘÁNOVÁ, Marie
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 11 z celkového počtu: 11 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud