Publikace
2017
Zpráva o rodině KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - JANUROVÁ (PEYCHLOVÁ), Kristýna - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
2016
Index aktivního stárnutí (AAI) v regionální aplikaci VIDOVIĆOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela
2015
Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy VIDOVIĆOVÁ, Lucie - WIJA, Petr
Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy VIDOVIĆOVÁ, Lucie - JAHODA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří - KOFROŇ, Pavel - GODAROVÁ, Jana
Index aktivního stárnutí a jeho potenciál VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy VIDOVIĆOVÁ, Lucie - WIJA, Petr - A KOL.
Význam a obsah prarodičovské role u mladých seniorů a seniorek VIDOVIĆOVÁ, Lucie - GALČANOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela
Politika přípravy na stárnutí v České republice 2015 VIDOVIĆOVÁ, Lucie - KHÝROVÁ, Veronika
2014
Setkání UNECE Task Force on Ageing-related Statistics VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Potřeba nové konceptualizace rodinné politiky s ohledem na stárnutí společnosti VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Sociologická diskuse o nerovnostech ve světě na pozadí japonského západu demografického slunce VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Nekalé obchodní praktiky a senioři VIDOVIĆOVÁ, Lucie - VYHLÍDAL, Jiří
Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the Czech Republic VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Stárnutí české společnosti – objektivní charakteristiky a subjektivní percepce VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Aktivní stárnutí a volný čas aneb jak pěstovat kulturu ve stáří VIDOVIĆOVÁ, Lucie
2013
Představy o starobním důchodu a jeho časování - vliv legislativy, práce a rodiny VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Stáří ve městě, město v životě seniorů VIDOVIĆOVÁ, Lucie - GALČANOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela - SÝKOROVÁ, Dana
2012
Kdo jsou a kde pracují čeští pracující důchodci VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života VIDOVIĆOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela
Jak se organizuje mezinárodní sociologie VIDOVIĆOVÁ, Lucie
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 45 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud