Publikace
2018
Vybrané rozdíly v kvalitě života českých seniorů ve městě a na venkově VIDOVIĆOVÁ, Lucie
2017
Zpráva o rodině KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - JANUROVÁ (PEYCHLOVÁ), Kristýna - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
2016
Index aktivního stárnutí (AAI) v regionální aplikaci VIDOVIĆOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela
2015
Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy VIDOVIĆOVÁ, Lucie - WIJA, Petr
Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy VIDOVIĆOVÁ, Lucie - JAHODA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří - KOFROŇ, Pavel - GODAROVÁ, Jana
Index aktivního stárnutí a jeho potenciál VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Pracovní dlouhověkost: východiska, příležitosti, výzvy VIDOVIĆOVÁ, Lucie - WIJA, Petr - A KOL.
Význam a obsah prarodičovské role u mladých seniorů a seniorek VIDOVIĆOVÁ, Lucie - GALČANOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela
Politika přípravy na stárnutí v České republice 2015 VIDOVIĆOVÁ, Lucie - KHÝROVÁ, Veronika
2014
Setkání UNECE Task Force on Ageing-related Statistics VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Potřeba nové konceptualizace rodinné politiky s ohledem na stárnutí společnosti VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Sociologická diskuse o nerovnostech ve světě na pozadí japonského západu demografického slunce VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Nekalé obchodní praktiky a senioři VIDOVIĆOVÁ, Lucie - VYHLÍDAL, Jiří
Conceptual Framework for an Active Ageing Policy on Employment in the Czech Republic VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Stárnutí české společnosti – objektivní charakteristiky a subjektivní percepce VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Aktivní stárnutí a volný čas aneb jak pěstovat kulturu ve stáří VIDOVIĆOVÁ, Lucie
2013
Představy o starobním důchodu a jeho časování - vliv legislativy, práce a rodiny VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Stáří ve městě, město v životě seniorů VIDOVIĆOVÁ, Lucie - GALČANOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela - SÝKOROVÁ, Dana
2012
Kdo jsou a kde pracují čeští pracující důchodci VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Aktivity seniorů ve velkých městech: zdraví, prostor a subjektivní kvalita života VIDOVIĆOVÁ, Lucie - PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 46 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud