Publikace
2017
Genderové aspekty digitalizace práce - přehledové studie ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra
Future of Jobs from Gender Perspective ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra
Vývoj GPG a jeho determinanty v ČR - empirická evidence ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - ZAJÍČEK, Miroslav
2016
Analýza zpětné vazby účastnic projektu Soulad rodiny a podnikání u žen na Praze-západ ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - JEDLIČKOVÁ, Petra
Z členské schůze Genderové expertní komory (GEK ČR) v Brně ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - FÁROVÁ, Nina
Z mezinárodního workshopu Zaměstnávání starších lidí v ČR a srovnání s EU v Brně RAŠTICOVÁ, Martina - ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - BÉDIOVÁ, Monika
Komparace struktury spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v ČR ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - ZAJÍČEK, Miroslav
Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v ČR ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - ZAJÍČEK, Miroslav
Fakta a fikce života cizinců v ČR ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - VAVREČKOVÁ, Jana
2015
Economic impact of influenza in the Czech Republic in the year 2000 HAVLÍČKOVÁ, Martina - FISCHLOVÁ, Drahomíra - KYNČL, Jan - HAVLOVÁ, J.
2010
Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - VLACH, Jan - SEVEROVÁ, Simona
2007
Riziko odlivu lékařů a odborníků IT/ICT z České republiky do zahraničí. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo - MICHALIČKA, Ludvík - FISCHLOVÁ, Drahomíra
Analýza rozdílu pracovních příjmů mužů a žen. FISCHLOVÁ, Drahomíra
The risk the outflow of doctors and IT/ITC specialists from the Czech Republic to other countries. VAVREČKOVÁ, Jana - BAŠTÝŘ, Ivo - MICHALIČKA, Ludvík - FISCHLOVÁ, Drahomíra
Analýza dostupných informací o fungujícím poradenství osobám vracejícím se na trh práce a výzkum jejich potřeb ČURDOVÁ, Klára - WASILOVÁ, Jana - ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra
Existuje genderová rovnost v managementu v ČR? ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra
2006
Žádaní odborníci na českém trhu práce. VAVREČKOVÁ, Jana - FISCHLOVÁ, Drahomíra - BRUTHANSOVÁ, Daniela - GAZDAGOVÁ, Marie
I. Rovnost mužů a žen v dokumentech EU a ČR. II. Podpora vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech. III. Odměňování manažerů. Dílčí studie. SUCHOMELOVÁ, Mirjam - FISCHLOVÁ, Drahomíra
Podle právních předpokladů jsou rovné příležitostí pro muže a ženy v ČR na velmi dobré úrovni. FISCHLOVÁ, Drahomíra - SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Sondáž postojů zaměstnavatelů k uplatnění žen v managementu a zkušeností s nimi (kvalitativní šetření s vybranými reprezentanty zaměstnavatelů ). FISCHLOVÁ, Drahomíra - GAZDAGOVÁ, Marie
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 43 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud