Publikace
2017
Mikrofinancování a možnost jeho využití v ČR VEVERKOVÁ, Soňa - KROUPA, Aleš
2016
Pohyblivé - flexibilní formy odměňování v letech 2009 až 2014 KROUPA, Aleš
2015
Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost KROUPA, Aleš - POJER, Petr - VEVERKOVÁ, Soňa
2013
Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v hospodářské krizi a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení PRŮŠA, Ladislav - VLACH, Jan - HOLUB, Martin - KROUPA, Aleš - SZABO, Július - VANČUROVÁ, Alena
2012
Flexicurity: Actions at Company Level BROUGHTON, Andrea - BILETTA, Isabella - VACAS, Carlos - KYZLINKOVÁ, Renata - PFEIFEROVÁ, Štěpánka - KROUPA, Aleš
Spokojený zaměstnanec rovná se i spokojený klient KROUPA, Aleš
2010
Absence from work - Czech Republic. GEISSLER, Hana - HÁLA, Jaroslav - KROUPA, Aleš
2008
Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie MANSFELDOVÁ, Zdenka - KROUPA, Aleš - (EDS.)
Kapacita sociálního dialogu ve vybraných sektorech České republiky se zřetelem k potřebám transferu výsledků evropského sociálního dialogu. HÁLA, Jaroslav - VEVERKOVÁ, Soňa - KROUPA, Aleš
Pracovní rytmus a stres při práci. KROUPA, Aleš
Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců ve stavebnictví. KROUPA, Aleš - KUX, Jaroslav
Kapacita sociálního dialogu ve vybraných sektorech národního hospodářství ČR se zřetelem k potřebám transferu výsledků evropského sociálního dialogu. HÁLA, Jaroslav - KROUPA, Aleš - VEVERKOVÁ, Soňa
2007
Teamwork and high performance work organisation. KROUPA, Aleš - DOKULILOVÁ, Lenka - KYZLINKOVÁ, Renata
Spokojenost zaměstnanců - manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců. KROUPA, Aleš - KYZLINKOVÁ, Renata - DOKULILOVÁ, Lenka - SOUKUP, Tomáš
2006
The Character and Organization of Flexible Forms of Work. KROUPA, Aleš
Undeclared labour in the Construction Industry - Country report - Czech Republic. KUX, Jaroslav - KROUPA, Aleš
Czech Republic - country report. KUX, Jaroslav - KROUPA, Aleš
2005
Quality of working life in the Czech Republic. VAŠKOVÁ, Renata - KROUPA, Aleš
Impact of training on peopleĺs employability: Czech Republic. KROUPA, Aleš - DOKULILOVÁ, Lenka - VAŠKOVÁ, Renata
Participace a zájmové organizace v České republice. MANSFELDOVÁ, Zdena - KROUPA, Aleš - (EDS.)
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 41 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud