Publikace
2017
Mikrofinancování a možnost jeho využití v ČR VEVERKOVÁ, Soňa - KROUPA, Aleš
2016
Pohyblivé - flexibilní formy odměňování v letech 2009 až 2014 KROUPA, Aleš
2015
Dopady případného útlumu komplexu herního průmyslu na zaměstnanost KROUPA, Aleš - POJER, Petr - VEVERKOVÁ, Soňa
2013
Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v hospodářské krizi a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení PRŮŠA, Ladislav - VLACH, Jan - HOLUB, Martin - KROUPA, Aleš - SZABO, Július - VANČUROVÁ, Alena
2012
Flexicurity: Actions at Company Level BROUGHTON, Andrea - BILETTA, Isabella - VACAS, Carlos - KYZLINKOVÁ, Renata - PFEIFEROVÁ, Štěpánka - KROUPA, Aleš
Spokojený zaměstnanec rovná se i spokojený klient KROUPA, Aleš
2010
Absence from work - Czech Republic. GEISSLER, Hana - HÁLA, Jaroslav - KROUPA, Aleš
2008
Proměny reprezentace zájmů po vstupu do Evropské unie MANSFELDOVÁ, Zdenka - KROUPA, Aleš - (EDS.)
Kapacita sociálního dialogu ve vybraných sektorech České republiky se zřetelem k potřebám transferu výsledků evropského sociálního dialogu. HÁLA, Jaroslav - VEVERKOVÁ, Soňa - KROUPA, Aleš
Pracovní rytmus a stres při práci. KROUPA, Aleš
Nelegální zaměstnávání a podnikání cizinců ve stavebnictví. KROUPA, Aleš - KUX, Jaroslav
Kapacita sociálního dialogu ve vybraných sektorech národního hospodářství ČR se zřetelem k potřebám transferu výsledků evropského sociálního dialogu. HÁLA, Jaroslav - KROUPA, Aleš - VEVERKOVÁ, Soňa
2007
Teamwork and high performance work organisation. KROUPA, Aleš - DOKULILOVÁ, Lenka - KYZLINKOVÁ, Renata
Spokojenost zaměstnanců - manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců. KROUPA, Aleš - KYZLINKOVÁ, Renata - DOKULILOVÁ, Lenka - SOUKUP, Tomáš
2006
The Character and Organization of Flexible Forms of Work. KROUPA, Aleš
Undeclared labour in the Construction Industry - Country report - Czech Republic. KUX, Jaroslav - KROUPA, Aleš
Czech Republic - country report. KUX, Jaroslav - KROUPA, Aleš
2005
Quality of working life in the Czech Republic. VAŠKOVÁ, Renata - KROUPA, Aleš
Impact of training on peopleĺs employability: Czech Republic. KROUPA, Aleš - DOKULILOVÁ, Lenka - VAŠKOVÁ, Renata
Participace a zájmové organizace v České republice. MANSFELDOVÁ, Zdena - KROUPA, Aleš - (EDS.)
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 41 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud