Publikace
2017
Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013 KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína - KONOPÁSKOVÁ, Jitka
Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - MAGERSKÁ, Vítězslava - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
2015
Věcné a právní vymezení statusu osoby se zdravotním postižením v systému zaměstnanosti a podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných evropských zemích KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - MAGERSKÁ, Vítězslava - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
The factual and legal definition of the status of a person with disability within the employment system and employment support for persons with disabilities in selected European countries KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - MAGERSKÁ, Vítězslava - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
2013
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Finsku a ve Španělsku KRINESOVÁ, Lenka
2011
Ke změnám v důchodových systémech evropských zemí. KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka
2009
Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility). GALETOVÁ, Zdeňka - SOUKUP, Tomáš - PRŮŠA, Ladislav - KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - POPOVÁ, Dagmar - PŘÍHODOVÁ, Růžena - SUCHOMELOVÁ, Mirjam
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 7 z celkového počtu: 7 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud