Publikace
2017
Posudková činnost v oblasti sociální ochrany ve vybraných zemích EU v roce 2013 KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína - KONOPÁSKOVÁ, Jitka
Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - MAGERSKÁ, Vítězslava - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu VLACH, Jan - ŘÍHOVÁ, Lenka - SZABO, Július - PROCHÁZKOVÁ, Nina - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠEDAJOVÁ, Soňa - FOLTÁN, František - MERTL, Jan - STAŠKOVIČ, Václav
2015
Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích HOLUB, Martin - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
Věcné a právní vymezení statusu osoby se zdravotním postižením v systému zaměstnanosti a podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vybraných evropských zemích KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - MAGERSKÁ, Vítězslava - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
The factual and legal definition of the status of a person with disability within the employment system and employment support for persons with disabilities in selected European countries KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - MAGERSKÁ, Vítězslava - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠVEHLOVÁ, Katarína
2014
Posudková činnost ve vybraných evropských zemích: Francie SUCHOMELOVÁ, Mirjam
2013
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Francii SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Spolkové republice Německo SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Slovenské republice a v Belgii (Valonský region) ŠVEHLOVÁ, Katarína - SUCHOMELOVÁ, Mirjam
2009
Práce na zkrácenou pracovní dobu v SRN. SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích - Německo. SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Analýza příjemců vybraných dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením (oblast mobility). GALETOVÁ, Zdeňka - SOUKUP, Tomáš - PRŮŠA, Ladislav - KOŘÁNOVÁ, Marie - KRINESOVÁ, Lenka - POPOVÁ, Dagmar - PŘÍHODOVÁ, Růžena - SUCHOMELOVÁ, Mirjam
2008
Charakter nositelů důchodového pojištění. POLLNEROVÁ, Štěpánka - ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - MIKUŠKOVÁ, Mária
2006
I. Rovnost mužů a žen v dokumentech EU a ČR. II. Podpora vyvážené účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech. III. Odměňování manažerů. Dílčí studie. SUCHOMELOVÁ, Mirjam - FISCHLOVÁ, Drahomíra
Podle právních předpokladů jsou rovné příležitostí pro muže a ženy v ČR na velmi dobré úrovni. FISCHLOVÁ, Drahomíra - SUCHOMELOVÁ, Mirjam
Podle právních předpokladů jsou rovné příležitostí pro muže a ženy v ČR na velmi dobré úrovni FISCHLOVÁ, Drahomíra - SUCHOMELOVÁ, Mirjam
2005
Služby zaměstnanosti pro klienty-starobní důchodce v zemích EU a vybrané problémy v kontextu ČR. SUCHOMELOVÁ, Mirjam - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 18 z celkového počtu: 18 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud