Publikace
2018
Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - JANUROVÁ, Kristýna - HÖHNE, Sylva - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila
The Unbearable Lightness of Moving: Czech Migrants Making a Home (or Not) in the UK JANUROVÁ, Kristýna
Working Fathers and Childcare in the Czech Republic NEŠPOROVÁ, Olga - JANUROVÁ, Kristýna
2017
Zpráva o rodině KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - JANUROVÁ (PEYCHLOVÁ), Kristýna - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
2016
Výzkum zájmu rodičů o motivační otcovskou dovolenou KUCHAŘOVÁ, Věra - PEYCHLOVÁ, Kristýna
Zabezpečení životních podmínek dětí v rodinách KUCHAŘOVÁ, Věra - PALONCYOVÁ, Jana - JANUROVÁ, Kristýna
Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení KUCHAŘOVÁ, Věra - JANUROVÁ (PEYCHLOVÁ), Kristýna
2015
Vyhodnocení dostupných výzkumů a dat o bezdomovectví v ČR a návrhy postupů průběžného získávání klíčových dat KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - PEYCHLOVÁ, Kristýna - HÖHNE, Sylva
Možnosti využití tuzemských a zahraničních zkušeností pro koncepci celostátního sčítání osob bez domova v ČR PEYCHLOVÁ, Kristýna - HOLPUCH, Petr
Maternity leave provisions in the EU Member States: Duration and allowances PEYCHLOVÁ, Kristýna
Nová mezinárodní publikace o bezdomovectví PEYCHLOVÁ, Kristýna
O proměnách partnerství a rodiny v dnešní české společnosti PEYCHLOVÁ, Kristýna
2014
Nové formy denní péče o děti v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - KUCHAŘOVÁ, Věra - PEYCHLOVÁ, Kristýna
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 13 z celkového počtu: 13 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud