Publikace
2018
Risk of losing status of self-employed ŘÍHOVÁ, Lenka
Systémy hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců ŘÍHOVÁ, Lenka - SZABO, Július
Vlastní systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací ŘÍHOVÁ, Lenka - FOJTÍK, Dominik
Workshop: Systém hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací a jejich využití při odměňování a ochraně zaměstnanců ŘÍHOVÁ, Lenka
Možnosti využití vybraných metod hodnocení prací pro aplikaci ve veřejných službách a u státních zaměstnanců ŘÍHOVÁ, Lenka
2017
Návratnost výběru daní z příjmů osob samostatně výdělečně činných z pohledu státu ŘÍHOVÁ, Lenka
Směry hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce ŘÍHOVÁ, Lenka
Konference Lidský kapitál a investice do vzdělání: Teorie a praxe v návaznosti na Průmysl 4.0 ŘÍHOVÁ, Lenka
Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu VLACH, Jan - ŘÍHOVÁ, Lenka - SZABO, Július - PROCHÁZKOVÁ, Nina - SUCHOMELOVÁ, Mirjam - ŠEDAJOVÁ, Soňa - FOLTÁN, František - MERTL, Jan - STAŠKOVIČ, Václav
Alternative Status to Being Self-Employed ŘÍHOVÁ, Lenka
Financování SME pomocí P2P úvěrů v České republice a v dalších vybraných státech ŘÍHOVÁ, Lenka
Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí BERAN, Vlastimil - ŘÍHOVÁ, Lenka
2016
Specifics of Price Marketing Controlling and Pricing of Products with Small and Medium-Sized Family Enterprises (Proceedings of Abstract) HAVLÍČEK, Karel - ŘÍHOVÁ, Lenka
The Role of P2P Loans in the Financing of Small and Medium-Sized Enterprises in the Czech Republic ŘÍHOVÁ, Lenka
2015
Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2008 - 2013. Bulletin No. 9 BERAN, Vlastimil - ŘÍHOVÁ, Lenka
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 15 z celkového počtu: 15 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud