Publikace
2017
Proces integrace rodin cizinců do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan
2015
The Life Situation of Young Migrant Men and their Integration in the Czech Republic. Analysis of National Data gathered in the Migrant Men’s Well-Being in Diversity Project BAREŠ, Pavel - HORÁKOVÁ, Milada - KUBÁT, Jan - SCHEBELLE, Danica
Životní situace mladých mužů z třetích zemí a jejich integrace v České republice. Vyhodnocení poznatků z mezinárodního projektu BAREŠ, Pavel - HORÁKOVÁ, Milada - KUBÁT, Jan - SCHEBELLE, Danica
Chapter IV: Building a Career in a Host Country: Educational and Occupational Determinants of Migrant Men’s Well-Being BAREŠ, Pavel - KUBÁT, Jan - SCHEBELLE, Danica - HORÁKOVÁ, Milada
Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SCHEBELLE, Danica - VYCHOVÁ, Helena
2014
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice - výsledky analýzy právní úpravy a praxe na trhu práce KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SCHEBELLE, Danica - VYCHOVÁ, Helena
Jak sbírat údaje o migrantech a jejich rodinách: možnosti, výhody a limity UHEREK, Zdeněk - BAREŠ, Pavel - BERANSKÁ, Veronika - BROUČEK, Stanislav - HORÁKOVÁ, Milada - KISSOVÁ, Blanka - KUBÁT, Jan - SCHEBELLE, Danica
Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí? SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel - SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - UHEREK, Zdeněk - BROUČEK, Stanislav - BERANSKÁ, Veeronika
Metodika využívání poznatků o rodinách imigrantů při zjišťování potenciálních nároků sociálního systému, které jsou spojené se slučováním rodin BAREŠ, Pavel - HORÁKOVÁ, Milada - SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - UHEREK, Zdeněk - BROUČEK, Stanislav - BERANSKÁ, Veronika
2013
Kontinuální sledování bariér integrace cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb SCHEBELLE, Danica - HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel - KUBÁT, Jan
2012
Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí SCHEBELLE, Danica - HORÁKOVÁ, Milada
2006
Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky - Rakousko. KUX, Jaroslav - KRAUSE, Danica - NEKOLOVÁ, Markéta - VYCHOVÁ, Helena
Ženy jako manažerky KRAUSE, Danica - FISCHLOVÁ, Drahomíra
2005
Sociálně-ekonomické souvislosti vývoje zaměstnanosti v počátečním období členství v ČR v EU. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KARPÍŠEK, Zdeněk - KOTÝNKOVÁ, Magdalena - KRAUSE, Danica - VLACH, Jan
Analýza politiky zaměstnanosti členských zemí Evropské unie v závislosti na jejich předsednictví se zřetelem na aktualizaci principů politiky zaměstnanosti České republiky. Velká Británie. KRAUSE, Danica - KUX, Jaroslav - NEKOLOVÁ, Markéta - VYCHOVÁ, Helena
Analýza trhu práce České republiky z pohledu problematiky genderu se zaměřením na popis stavu a struktury zaměstnanosti žen v managementu. Dílčí studie. KRAUSE, Danica
2004
Část druhá: Flexibilita pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KRAUSE, Danica - NEKOLOVÁ, Markéta
Stav a struktura zaměstnanosti a vývojové tendence (v poptávce po práci). (Komparativní srovnání stavu, struktury a trendů zaměstnanosti ČR a EU). KUX, Jaroslav - KRAUSE, Danica - NEKOLOVÁ, Markéta - STUPNYTSKYY, Oleksandr
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 29 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud