Publikace
2018
Podle VOP je péče v léčebnách pro dlouhodobě nemocné KATASTROFÁLNÍ! PRŮŠA, Ladislav
Impacts of an ageing population on social systems - selected issues PRŮŠA, Ladislav
2017
Důsledky změn věkové struktury obyvatelstva na vývoj nákladů na poskytování zdravotní péče PRŮŠA, Ladislav
25 let vývoje sociálních služeb v České republice PRŮŠA, Ladislav
Determinanty odchodu do předčasného důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Nová kritéria hodnocení závislosti pro přiznání příspěvku na péči v Německu PRŮŠA, Ladislav
Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
2016
Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji BAREŠ, Pavel - PRŮŠA, Ladislav
Jaký je skutečný rozsah ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb? LANGHAMROVÁ, Jana - PRŮŠA, Ladislav
Návrh úprav systému financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb - certifikovaná metodika PRŮŠA, Ladislav - LANGHAMROVÁ, Jana - HOLUB, Martin - BAREŠ, Pavel
Ekonomická situace a ohrožení sociálním vyloučením u obyvatel menších obcí v seniorském a předseniorském věku BAREŠ, Pavel - PRŮŠA, Ladislav
Respitní péče v ČR ve světle nových evropských trendů PRŮŠA, Ladislav
Respitní péče - analýza využívání sociálních služeb pečujícími a návrhy na zvýšení dostupnosti podpory pro pečující v systému sociálních služeb PRŮŠA, Ladislav
Podpora pečujících osob v České republice ve světle rakouského přístupu PRŮŠA, Ladislav
Několik údajů k zamyšlení o výsledcích dotačního řízení v r. 2016 PRŮŠA, Ladislav
Aktuální trendy v rozvoji sociálních služeb v zemích EU a v ČR ve světle očekávaných změn ve struktuře populace PRŮŠA, Ladislav
Current issues associated with the development of social services in the European Union PRŮŠA, Ladislav
2015
Financování služeb sociální péče v ČR - teorie a praxe PRŮŠA, Ladislav
Vývoj sociálních příjmů obyvatelstva v letech 2000-2014 PRŮŠA, Ladislav
Sonda v regionech. Dostupnost pobytových služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností PRŮŠA, Ladislav
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 186 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud