Publikace
2018
Podle VOP je péče v léčebnách pro dlouhodobě nemocné KATASTROFÁLNÍ! PRŮŠA, Ladislav
Impacts of an ageing population on social systems - selected issues PRŮŠA, Ladislav
Nová projekce vývoje počtu příjemců příspěvků na péči v ČR do roku 2030 PRŮŠA, Ladislav
Mezinárodní komparace systémů sociálních služeb v evropských zemích - inspirace pro úpravy systému sociálních služeb v naší zemi PRŮŠA, Ladislav
2017
Důsledky změn věkové struktury obyvatelstva na vývoj nákladů na poskytování zdravotní péče PRŮŠA, Ladislav
25 let vývoje sociálních služeb v České republice PRŮŠA, Ladislav
Determinanty odchodu do předčasného důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
Nová kritéria hodnocení závislosti pro přiznání příspěvku na péči v Německu PRŮŠA, Ladislav
Faktory ovlivňující rozhodnutí o odchodu do starobního důchodu ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin - PRŮŠA, Ladislav
2016
Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji BAREŠ, Pavel - PRŮŠA, Ladislav
Jaký je skutečný rozsah ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb? LANGHAMROVÁ, Jana - PRŮŠA, Ladislav
Návrh úprav systému financování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb - certifikovaná metodika PRŮŠA, Ladislav - LANGHAMROVÁ, Jana - HOLUB, Martin - BAREŠ, Pavel
Ekonomická situace a ohrožení sociálním vyloučením u obyvatel menších obcí v seniorském a předseniorském věku BAREŠ, Pavel - PRŮŠA, Ladislav
Respitní péče v ČR ve světle nových evropských trendů PRŮŠA, Ladislav
Respitní péče - analýza využívání sociálních služeb pečujícími a návrhy na zvýšení dostupnosti podpory pro pečující v systému sociálních služeb PRŮŠA, Ladislav
Podpora pečujících osob v České republice ve světle rakouského přístupu PRŮŠA, Ladislav
Několik údajů k zamyšlení o výsledcích dotačního řízení v r. 2016 PRŮŠA, Ladislav
Aktuální trendy v rozvoji sociálních služeb v zemích EU a v ČR ve světle očekávaných změn ve struktuře populace PRŮŠA, Ladislav
Current issues associated with the development of social services in the European Union PRŮŠA, Ladislav
2015
Financování služeb sociální péče v ČR - teorie a praxe PRŮŠA, Ladislav
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 188 další 
Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud