Publikace
2017
Česká rodinná politika - podpora rodin s nezaopatřenými dětmi a autonomie rodiny KUCHAŘOVÁ, Věra - NEŠPOROVÁ, Olga
Zpráva o rodině KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - JANUROVÁ (PEYCHLOVÁ), Kristýna - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
2016
Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty KUCHAŘOVÁ, Věra - HOŠŤÁLKOVÁ, Jitka
Prevention and early intervention services to address children at risk of poverty (Dublin, 18-19 February 2016): Comments paper - Czech Republic KUCHAŘOVÁ, Věra - HOŠŤÁLKOVÁ, Jitka
Výzkum zájmu rodičů o motivační otcovskou dovolenou KUCHAŘOVÁ, Věra - PEYCHLOVÁ, Kristýna
Rodiny s dětmi v České republice: Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - PALONCYOVÁ, Jana
Změny finančních nástrojů rodinné politiky v letech 2006-2015 a jejich potenciál měnit natalitní chování HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra
Zabezpečení životních podmínek dětí v rodinách KUCHAŘOVÁ, Věra - PALONCYOVÁ, Jana - JANUROVÁ, Kristýna
Velikost a struktura skupin osob bez domova a osob vyloučených z bydlení KUCHAŘOVÁ, Věra - JANUROVÁ (PEYCHLOVÁ), Kristýna
2015
Vyhodnocení dostupných výzkumů a dat o bezdomovectví v ČR a návrhy postupů průběžného získávání klíčových dat KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - PEYCHLOVÁ, Kristýna - HÖHNE, Sylva
Reluctant support to lone parents in the Czech Republic KUCHAŘOVÁ, Věra
2014
Nové formy denní péče o děti v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - KUCHAŘOVÁ, Věra - PEYCHLOVÁ, Kristýna
Rodinná politika na úrovni obcí a krajů. Principy a východiska KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - PODRÁPSKÝ, František
Lokální a regionální rodinná politika v praxi KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
2013
Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna - SVOBODOVÁ, Kamila - KUCHAŘOVÁ, Věra
Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Ekonomické podmínky slaďování rodiny a zaměstnání v České republice a ve Francii KUCHAŘOVÁ, Věra
2012
Harmonizace rodiny a zaměstnání z hlediska národních a genderových rozdílů v ČR a SR - možnosti z pohledu rodičů malých dětí KUCHAŘOVÁ, Věra
Mezinárodní jednání o dopadech odlišných životních drah mužů a žen KUCHAŘOVÁ, Věra
2011
Effects of life courses on women’s pensions. Czech Republic KUCHAŘOVÁ, Věra
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 89 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud