Publikace
2014
Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima VLACH, Jan - BAŠTÝŘ, Ivo - SEVEROVÁ, Simona
2010
Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - VLACH, Jan - SEVEROVÁ, Simona
2004
Monitoring zahraniční pracovní migrace a jejích podmiňujících faktorů se zaměřením na česko-německé a česko-rakouské příhraničí. VAVREČKOVÁ, Jana - MICHALIČKA, Ludvík - SEVEROVÁ, Simona
2003
Koncepce odměňování a poskytování finanční kompenzace zvýšených životních nákladů a některých výdajů zaměstnancům s trvalým pracovištěm v zahraničí. BAŠTÝŘ, Ivo - VLACH, Jan - SEVEROVÁ, Simona
2002
Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního,. Svazek 2: Rozbor úrovně, konstrukce, struktury a uplatňování životního minima. Podrobná analýza. BAŠTÝŘ, Ivo - CHOMÁTOVÁ, Ludmila - KOTÝNKOVÁ, Magdalena - MICHALIČKA, Ludvík - SEVEROVÁ, Simona
1999
Příjmy a mzdy v zahraničí a v České republice. BAŠTÝŘ, Ivo - MĚCHURA, Vojtěch - SEVEROVÁ, Simona
Postavení domácností s minimálními příjmy a jejich sociální ochrana. MICHALIČKA, Ludvík - VAVREČKOVÁ, Jana - SEVEROVÁ, Simona
1998
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 1. Stanovení ekvivalentních příjmů domácností pro analýzu příjmové nerovnosti domácností a rozsahu chudoby KOTÝNKOVÁ, Magdalena - MICHALIČKA, Ludvík - SEVEROVÁ, Simona
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 3. Struktura příjmů domácností s nízkými příjmy. KOTÝNKOVÁ, Magdalena - MICHALIČKA, Ludvík - SEVEROVÁ, Simona
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 4. Analýza výsledků terénního šetření sociálně potřebných domácností v České republice. KOTÝNKOVÁ, Magdalena - MICHALIČKA, Ludvík - SEVEROVÁ, Simona
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Shrnutí, závěry a doporučení. KOTÝNKOVÁ, Magdalena - MICHALIČKA, Ludvík - SEVEROVÁ, Simona - VAVREČKOVÁ, Jana - KOTÍKOVÁ, Jaromíra
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 11 z celkového počtu: 11 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud