Publikace
2014
Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a existenčního minima VLACH, Jan - BAŠTÝŘ, Ivo - SEVEROVÁ, Simona
2010
Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - VLACH, Jan - SEVEROVÁ, Simona
2004
Monitoring zahraniční pracovní migrace a jejích podmiňujících faktorů se zaměřením na česko-německé a česko-rakouské příhraničí. VAVREČKOVÁ, Jana - MICHALIČKA, Ludvík - SEVEROVÁ, Simona
2003
Koncepce odměňování a poskytování finanční kompenzace zvýšených životních nákladů a některých výdajů zaměstnancům s trvalým pracovištěm v zahraničí. BAŠTÝŘ, Ivo - VLACH, Jan - SEVEROVÁ, Simona
2002
Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního,. Svazek 2: Rozbor úrovně, konstrukce, struktury a uplatňování životního minima. Podrobná analýza. BAŠTÝŘ, Ivo - CHOMÁTOVÁ, Ludmila - KOTÝNKOVÁ, Magdalena - MICHALIČKA, Ludvík - SEVEROVÁ, Simona
1999
Příjmy a mzdy v zahraničí a v České republice. BAŠTÝŘ, Ivo - MĚCHURA, Vojtěch - SEVEROVÁ, Simona
Postavení domácností s minimálními příjmy a jejich sociální ochrana. MICHALIČKA, Ludvík - VAVREČKOVÁ, Jana - SEVEROVÁ, Simona
1998
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 1. Stanovení ekvivalentních příjmů domácností pro analýzu příjmové nerovnosti domácností a rozsahu chudoby KOTÝNKOVÁ, Magdalena - MICHALIČKA, Ludvík - SEVEROVÁ, Simona
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 3. Struktura příjmů domácností s nízkými příjmy. KOTÝNKOVÁ, Magdalena - MICHALIČKA, Ludvík - SEVEROVÁ, Simona
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Část 4. Analýza výsledků terénního šetření sociálně potřebných domácností v České republice. KOTÝNKOVÁ, Magdalena - MICHALIČKA, Ludvík - SEVEROVÁ, Simona
Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy z jednotlivých systémů zabezpečení : Shrnutí, závěry a doporučení. KOTÝNKOVÁ, Magdalena - MICHALIČKA, Ludvík - SEVEROVÁ, Simona - VAVREČKOVÁ, Jana - KOTÍKOVÁ, Jaromíra
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 11 z celkového počtu: 11 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud