Publikace
2017
Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky PALONCYOVÁ, Jana
Zpráva o rodině KUCHAŘOVÁ, Věra - BARVÍKOVÁ, Jana - HÖHNE, Sylva - JANUROVÁ (PEYCHLOVÁ), Kristýna - NEŠPOROVÁ, Olga - PALONCYOVÁ, Jana - SVOBODOVÁ, Kamila - VIDOVIĆOVÁ, Lucie
2016
Děti, rodiče a domácí násilí BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Rodiny s dětmi v České republice: Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - PALONCYOVÁ, Jana
Zabezpečení životních podmínek dětí v rodinách KUCHAŘOVÁ, Věra - PALONCYOVÁ, Jana - JANUROVÁ, Kristýna
Děti předškolního věku v kontextu rodinné politiky PALONCYOVÁ, Jana
Děti, rodina a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu. Zpráva z výzkumu BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
2014
Nové formy denní péče o děti v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - KUCHAŘOVÁ, Věra - PEYCHLOVÁ, Kristýna
2013
Seminář o francouzském a českém systému denní péče o děti do šesti let PALONCYOVÁ, Jana
Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna - SVOBODOVÁ, Kamila - KUCHAŘOVÁ, Věra
Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
2012
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Sňatek a rozchod jako dva možné způsoby ukončení nesezdaného soužití PALONCYOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna
2011
K přínosu mateřských center pro děti, matky i společnost PALONCYOVÁ, Jana
Vztah profesní dráhy a založení rodiny z hlediska generací žen PALONCYOVÁ, Jana
První partnerská soužití českých žen a mužů a rostoucí význam kohabitací PALONCYOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna
Výsledky výzkumů VÚPSV v oblasti péče o děti předškolního věku PALONCYOVÁ, Jana
2004
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana
Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. PALONCYOVÁ, Jana
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 28 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud