Publikace
2017
Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky PALONCYOVÁ, Jana
2016
Děti, rodiče a domácí násilí BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Rodiny s dětmi v České republice: Sociodemografická struktura, finanční a materiální podmínky HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - PALONCYOVÁ, Jana
Zabezpečení životních podmínek dětí v rodinách KUCHAŘOVÁ, Věra - PALONCYOVÁ, Jana - JANUROVÁ, Kristýna
Děti předškolního věku v kontextu rodinné politiky PALONCYOVÁ, Jana
Děti, rodina a domácí násilí: výzkum klientely Acorusu. Zpráva z výzkumu BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
2014
Nové formy denní péče o děti v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - KUCHAŘOVÁ, Věra - PEYCHLOVÁ, Kristýna
2013
Seminář o francouzském a českém systému denní péče o děti do šesti let PALONCYOVÁ, Jana
Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna - SVOBODOVÁ, Kamila - KUCHAŘOVÁ, Věra
Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice PALONCYOVÁ, Jana - BARVÍKOVÁ, Jana - KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
2012
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - umísťování dětí, podmínky péče o děti, financování provozu BARVÍKOVÁ, Jana - PALONCYOVÁ, Jana
Sňatek a rozchod jako dva možné způsoby ukončení nesezdaného soužití PALONCYOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna
2011
K přínosu mateřských center pro děti, matky i společnost PALONCYOVÁ, Jana
Vztah profesní dráhy a založení rodiny z hlediska generací žen PALONCYOVÁ, Jana
První partnerská soužití českých žen a mužů a rostoucí význam kohabitací PALONCYOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna
Výsledky výzkumů VÚPSV v oblasti péče o děti předškolního věku PALONCYOVÁ, Jana
2004
Rodinná politika ve vybraných evropských zemích II. MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana
Domácnosti a rodiny podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. PALONCYOVÁ, Jana
Sociodemografická syntéza podmínek rodinného života v ČR. ETTLEROVÁ, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - MATĚJKOVÁ, Barbora - PALONCYOVÁ, Jana
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 27 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud