Publikace
2017
Informace VÚPSV o projektech realizovaných v roce 2017 VYCHOVÁ, Helena
2015
Transformace veřejných služeb zaměstnanosti v ČR VYCHOVÁ, Helena
Vzdělávací politika VYCHOVÁ, Helena
Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SCHEBELLE, Danica - VYCHOVÁ, Helena
2014
Nástroje finanční podpory vzdělávání dospělých VYCHOVÁ, Helena
Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí VYCHOVÁ, Helena
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice - výsledky analýzy právní úpravy a praxe na trhu práce KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SCHEBELLE, Danica - VYCHOVÁ, Helena
Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí? SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
2013
Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KOTRUSOVÁ, Miriam - VYCHOVÁ, Helena
Služby pro domácnosti: Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
2011
Nástroje finanční podpory individuální vzdělávací aktivity dospělých VYCHOVÁ, Helena
Economic Stimulation of Demand in the Market of Adult Education VYCHOVÁ, Helena
2010
Vzdělávací politika. VYCHOVÁ, Helena
Přechody v rámci studijního a pracovního života VYCHOVÁ, Helena
Transitions VYCHOVÁ, Helena
Best Practices ve vzdělávání dospělých – příklady ze zahraničí VYCHOVÁ, Helena
2009
Vazby vzdělání a zdraví v kontextu ekonomického rozvoje. VYCHOVÁ, Helena - MERTL, Jan
Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze. KUCHAŘOVÁ, Věra - BAREŠ, Pavel - BRUTHANSOVÁ, Daniela - HÖHNE, Sylva - JEŘÁBKOVÁ, Věra - KOTRUSOVÁ, Miriam - KOZELSKÝ, Tomáš - KYZLINKOVÁ, Renata - NEKOLOVÁ, Markéta - NEŠPOROVÁ, Olga - VYCHOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Mezinárodní evropská konference o sociální ekonomice a podnikání VYCHOVÁ, Helena
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 39 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud