Publikace
2017
Informace VÚPSV o projektech realizovaných v roce 2017 VYCHOVÁ, Helena
2015
Transformace veřejných služeb zaměstnanosti v ČR VYCHOVÁ, Helena
Vzdělávací politika VYCHOVÁ, Helena
Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SCHEBELLE, Danica - VYCHOVÁ, Helena
2014
Nástroje finanční podpory vzdělávání dospělých VYCHOVÁ, Helena
Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí VYCHOVÁ, Helena
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice - výsledky analýzy právní úpravy a praxe na trhu práce KOTÍKOVÁ, Jaromíra - SCHEBELLE, Danica - VYCHOVÁ, Helena
Jak slouží centra pro integraci cizinců z třetích zemí? SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
2013
Flexibilní formy práce ve vybraných zemích EU KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KOTRUSOVÁ, Miriam - VYCHOVÁ, Helena
Služby pro domácnosti: Potenciální nástroj tvorby pracovních míst a boje s neformálním zaměstnáváním KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VYCHOVÁ, Helena
2011
Nástroje finanční podpory individuální vzdělávací aktivity dospělých VYCHOVÁ, Helena
Economic Stimulation of Demand in the Market of Adult Education VYCHOVÁ, Helena
2010
Vzdělávací politika. VYCHOVÁ, Helena
Přechody v rámci studijního a pracovního života VYCHOVÁ, Helena
Transitions VYCHOVÁ, Helena
Best Practices ve vzdělávání dospělých – příklady ze zahraničí VYCHOVÁ, Helena
2009
Vazby vzdělání a zdraví v kontextu ekonomického rozvoje. VYCHOVÁ, Helena - MERTL, Jan
Životní podmínky a potřeby rodin v hlavním městě Praze. KUCHAŘOVÁ, Věra - BAREŠ, Pavel - BRUTHANSOVÁ, Daniela - HÖHNE, Sylva - JEŘÁBKOVÁ, Věra - KOTRUSOVÁ, Miriam - KOZELSKÝ, Tomáš - KYZLINKOVÁ, Renata - NEKOLOVÁ, Markéta - NEŠPOROVÁ, Olga - VYCHOVÁ, Helena - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Mezinárodní evropská konference o sociální ekonomice a podnikání VYCHOVÁ, Helena
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 39 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud