Publikace
2017
Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů GODAROVÁ, Jana - TRBOLA, Robert - JAHODA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2015
Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2014
Zkušenosti cizinců se službami úřadu práce vybraného regionu v době ekonomické krize RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2013
Nezaměstnanost cizinců v České republice RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice SIROVÁTKA, Tomáš - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert
2012
Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. Final country report - Czech Republic RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - DRBOHLAV, Dušan
2011
Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - (EDS.)
Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - (EDS.)
Místo dole, místo nahoře: cizinci ze třetích zemí na českém trhu práce RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Lokální strategie integrace cizinců v ČR II RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
Barriers to Integration of Immigrants and Integration Policy in the Czech Republic with Focus on Stakeholders and Their Co-operation TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Koordinace sociální integrace přistěhovalců z hlediska interakcí mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2010
Vybrané aspekty života cizinců v České republice. TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - (EDS.)
Sociální a institucionální prostředí v procesu sociální integrace cizinců v České republice. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - POŘÍZKOVÁ, Hana
Horizontální a vertikální aspekty koordinace sociální integrace přistěhovalců RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
Typologie sociální integrace přistěhovalců ze třetích zemí v ČR RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
2009
The Impact of the EU Social Inclusion Strategy: the Czech Case. SIROVÁTKA, Tomáš - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Social Integration in the Czech Republic: long-ignored issue as an emerging social problem. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
Přistěhovalectví v České republice aneb co vyčteme ze statistik. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 56 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud