Publikace
2017
Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů GODAROVÁ, Jana - TRBOLA, Robert - JAHODA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2015
Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2014
Zkušenosti cizinců se službami úřadu práce vybraného regionu v době ekonomické krize RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2013
Nezaměstnanost cizinců v České republice RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice SIROVÁTKA, Tomáš - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert
2012
Social Impact of Emigration and Rural-Urban Migration in Central and Eastern Europe. Final country report - Czech Republic RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - DRBOHLAV, Dušan
2011
Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - (EDS.)
Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - (EDS.)
Místo dole, místo nahoře: cizinci ze třetích zemí na českém trhu práce RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Lokální strategie integrace cizinců v ČR II RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
Barriers to Integration of Immigrants and Integration Policy in the Czech Republic with Focus on Stakeholders and Their Co-operation TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Koordinace sociální integrace přistěhovalců z hlediska interakcí mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2010
Vybrané aspekty života cizinců v České republice. TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - (EDS.)
Sociální a institucionální prostředí v procesu sociální integrace cizinců v České republice. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - POŘÍZKOVÁ, Hana
Horizontální a vertikální aspekty koordinace sociální integrace přistěhovalců RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
Typologie sociální integrace přistěhovalců ze třetích zemí v ČR RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
2009
The Impact of the EU Social Inclusion Strategy: the Czech Case. SIROVÁTKA, Tomáš - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Social Integration in the Czech Republic: long-ignored issue as an emerging social problem. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
Přistěhovalectví v České republice aneb co vyčteme ze statistik. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 56 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud