Publikace
2017
Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů GODAROVÁ, Jana - TRBOLA, Robert - JAHODA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Ekonomický přínos řízené pracovní migrace VYHLÍDAL, Jiří - JAHODA, Robert - GODAROVÁ, Jana
2016
Odhad nákladů veřejných rozpočtů vynakládaných na jednoho nezaměstnaného JAHODA, Robert - GODAROVÁ, Jana
2015
Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy VIDOVIĆOVÁ, Lucie - JAHODA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří - KOFROŇ, Pavel - GODAROVÁ, Jana
Chudoba, materiální deprivace a sociální vyloučení v České republice s důrazem na děti a domácnosti vychovávající děti SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - JAHODA, Robert - GODAROVÁ, Jana
2014
Alchymie nepojistných sociálních dávek PRŮŠA, Ladislav - VÍŠEK, Petr - JAHODA, Robert
2013
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy HORÁKOVÁ, Markéta - JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel - SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
2012
Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011 SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁKOVÁ, Markéta - JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel
2011
Příjemci sociálního příplatku na datech SILC 2008. Příklad analýzy dopadu zrušení dávky JAHODA, Robert
Rizika příjmové chudoby a materiální deprivace v České republice SIROVÁTKA, Tomáš - KOFROŇ, Pavel - JAHODA, Robert
2009
Pension Reform through Voluntary Opt-Out: The Czech Case. JAHODA, Robert - ŠPALEK, Jiří
Důchodový systém jako součást sociální politiky a přijetí Eura v ČR? JAHODA, Robert
Analýza distribučních aspektů regulace/deregulace nájemného v ČR JAHODA, Robert - ŠPALKOVÁ, Dagmar
Applying Foreign Experience in Work Incentive Tools When Creating Microsimulation Model for the Czech Republic. JAHODA, Robert
Zahraniční zkušenosti se zpružněním trhu práce a jejich přenositelnost do ČR. JAHODA, Robert
Labour market response of the Czech households to the selected tax-benefit changes. JAHODA, Robert
Zdanění práce v zemích V4 – vliv na nabídku práce. JAHODA, Robert
2008
Sociální ochrana HOLUB, Martin - BAREŠ, Pavel - JAHODA, Robert
Kdo je chudý a kdo je bohatý? Co vyplývá z dat statistiky rodinných účtů. JAHODA, Robert
Účinnost regulace zadluženosti municipalit v ČR. DVOŘÁKOVÁ, Petra - JAHODA, Robert
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 44 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud