Publikace
2015
Zjišťování situace osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím konceptu zaměstnatelnosti HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta
2014
Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2013
Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce HORÁKOVÁ, Markéta - HORÁK, Pavel
Přínosy rekvalifikačních programů pro začleňování skupin ohrožených nezaměstnaností na český trh práce HORÁKOVÁ, Markéta
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy HORÁKOVÁ, Markéta - JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel - SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
2012
Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011 SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁKOVÁ, Markéta - JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel
2011
Empirické zhodnocení významu lidského kapitálu v době ekonomické recese. HORÁKOVÁ, Markéta
2010
Důvody a možnosti hodnocení výcvikových a vzdělávacích programů a jejich účinků pro nízkokvalifikované osoby: návrh komplexního hodnotícího přístupu. HORÁKOVÁ, Markéta
Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR. HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří
Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. HORÁKOVÁ, Markéta - HORÁK, Pavel
Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. HORÁKOVÁ, Markéta
2008
Sociální exkluze na lokální úrovni. MAREŠ, Petr - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2007
Implementation of Activation Policies: Fragmentation or Synergy? SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta
Zemřely na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? HORÁKOVÁ, Markéta - HORÁK, Pavel - SIROVÁTKA, Tomáš
2006
Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. SIROVÁTKA, Tomáš - KULHAVÝ, Václav - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - KLIMPLOVÁ, Lenka - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - WINKLER, Jiří
2005
Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. SIROVÁTKA, Tomáš - KULHAVÝ, Václav - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - A KOL.
2004
Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Průběžná zpráva z výzkumného projektu äEfektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁKOVÁ, Markéta - KULHAVÝ, Václav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. HORÁKOVÁ, Markéta
Účinky opatření aktivní politiky zaměstnanosti. SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁKOVÁ, Markéta - KULHAVÝ, Václav
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 24 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud