Publikace
2018
Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - SIROVÁTKA, Tomáš
2015
Zjišťování situace osob znevýhodněných na trhu práce prostřednictvím konceptu zaměstnatelnosti HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta
2014
Česká politika zaměstnanosti v době krize a po krizi SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - SUCHANEC, Miroslav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2013
Zaměstnatelnost skupin ohrožených nezaměstnaností na současných trzích práce HORÁKOVÁ, Markéta - HORÁK, Pavel
Přínosy rekvalifikačních programů pro začleňování skupin ohrožených nezaměstnaností na český trh práce HORÁKOVÁ, Markéta
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice podle indikátorů EU - vývoj v důsledku krize, fiskální konsolidace a sociální reformy HORÁKOVÁ, Markéta - JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel - SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
2012
Ekonomická zátěž středních příjmových skupin obyvatelstva: vývoj v letech 2008-2011 SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁKOVÁ, Markéta - JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel
2011
Empirické zhodnocení významu lidského kapitálu v době ekonomické recese. HORÁKOVÁ, Markéta
2010
Důvody a možnosti hodnocení výcvikových a vzdělávacích programů a jejich účinků pro nízkokvalifikované osoby: návrh komplexního hodnotícího přístupu. HORÁKOVÁ, Markéta
Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR. HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří
Návrh mezinárodní komparace systému výcvikových a vzdělávacích programů. HORÁKOVÁ, Markéta - HORÁK, Pavel
Význam konceptu lidského kapitálu v ekonomické teorii v době ekonomické recese. HORÁKOVÁ, Markéta
2008
Sociální exkluze na lokální úrovni. MAREŠ, Petr - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2007
Implementation of Activation Policies: Fragmentation or Synergy? SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta
Zemřely na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? HORÁKOVÁ, Markéta - HORÁK, Pavel - SIROVÁTKA, Tomáš
2006
Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. SIROVÁTKA, Tomáš - KULHAVÝ, Václav - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej - HORÁKOVÁ, Markéta - KLIMPLOVÁ, Lenka - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - WINKLER, Jiří
2005
Směřování české sociální politiky s důrazem na agendu Lisabonské strategie. SIROVÁTKA, Tomáš - KULHAVÝ, Václav - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - A KOL.
2004
Zhodnocení rozsahu, cílenosti a účinků programů aktivní politiky zaměstnanosti. Průběžná zpráva z výzkumného projektu äEfektivnost nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁKOVÁ, Markéta - KULHAVÝ, Václav - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Skupiny ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. HORÁKOVÁ, Markéta
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 25 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud