Publikace
2017
Dostupnost bydlení a stávající bytová situace seniorů GODAROVÁ, Jana - TRBOLA, Robert - JAHODA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2016
Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Aktualizované vydání SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert
Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhodnocení nástrojů ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert - MILOTA, Jan - FRIŠAUFOVÁ, Magda - VYHLÍDAL, Jiří
Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014 – 2020 TRBOLA, Robert - SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
2015
Role lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování TRBOLA, Robert - NEČASOVÁ, Mirka - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Metodika prevence ztráty bydlení SIROVÁTKA, Tomáš - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert - MILOTA, Jan - FRIŠAUFOVÁ, Magda
2014
Zkušenosti cizinců se službami úřadu práce vybraného regionu v době ekonomické krize RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
2013
Nezaměstnanost cizinců v České republice RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice SIROVÁTKA, Tomáš - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert
2011
Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - (EDS.)
Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR II TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - (EDS.)
Funkce a postavení organizací neziskového sektoru v procesu sociální integrace přistěhovalců TRBOLA, Robert
Lokální strategie integrace cizinců v ČR II RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
Barriers to Integration of Immigrants and Integration Policy in the Czech Republic with Focus on Stakeholders and Their Co-operation TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
Koordinace sociální integrace přistěhovalců z hlediska interakcí mezi jednotlivými úrovněmi veřejné správy TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2010
Vybrané aspekty života cizinců v České republice. TRBOLA, Robert - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - (EDS.)
Horizontální a vertikální aspekty koordinace sociální integrace přistěhovalců RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
Typologie sociální integrace přistěhovalců ze třetích zemí v ČR RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
2009
Social Integration in the Czech Republic: long-ignored issue as an emerging social problem. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
Základní rysy integrace přistěhovalců v České republice. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 37 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud