Publikace
2007
Význam komunitního plánování sociálních služeb při řešení problému sociální exkluze na lokální úrovni. HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana
Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci. MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana
Rovnoprávný uživatel: Nový trend v sociálních službách na bedrech pracovníků pobytového zařízení. HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga
2006
Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS. Průběžná zpráva z první fáze výzkumu. MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana
Potenciál procesu komunitního plánování sociálních služeb snižovat rizika sociální exkluze. HUBÍKOVÁ, Olga
Provázanost standardů kvality a komunitního plánování na lokální úrovni. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana
Kvalifikační potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory. Závěrečná zpráva z výzkumu. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga
2005
Kvalifikace pracovníků v sociálních službách. MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DVOŘÁKOVÁ, Michala
2004
Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půli cesty a v Pečovatelské službě (Doporučení z výzkumu a odborných seminářů). Část I. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor
Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půli cesty a v Pečovatelské službě (Doporučení z výzkumu a odborných seminářů). Část II. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor
Do social workers avoid the dilemmas of work with cliens? MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - NEČASOVÁ, Mirka
2003
Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v domech na půl cesty mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? (závěrečná zpráva z případové studie). HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v Pečovatelské službě mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? Závěrečná zpráva z případové studie. HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
2002
Kultura poskytování osobních sociálních služeb: - případová studie domu na půl cesty. Zpráva z první fáze výzkumu. HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAMAROVÁ, Eleonóra
Kultura poskytování osobních sociálních služeb: - případová studie pečovatelské služby. Zpráva z první fáze výzkumu. HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - MUSIL, Libor
K situaci v sociálních službách před zavedením standardů kvality sociálních služeb. MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 40 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud