Publikace
2009
Deinstitutionalization of the social services for the elderly people in the Czech Republic. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Role klienta při vytváření zakázky sociální práce na místní úrovni KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga
2008
Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - NEČASOVÁ, Mirka
Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana
2007
Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci. MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana
2006
Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS. Průběžná zpráva z první fáze výzkumu. MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana
Sociální služby pro seniory a riziko sociální exkluze. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Provázanost standardů kvality a komunitního plánování na lokální úrovni. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana
Přirozené prostředí jako významný aspekt poskytování sociálních služeb seniorům. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Kvalifikační potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory. Závěrečná zpráva z výzkumu. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga
2005
Kvalifikace pracovníků v sociálních službách. MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DVOŘÁKOVÁ, Michala
2004
Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půli cesty a v Pečovatelské službě (Doporučení z výzkumu a odborných seminářů). Část I. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor
Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půli cesty a v Pečovatelské službě (Doporučení z výzkumu a odborných seminářů). Část II. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor
Do social workers avoid the dilemmas of work with cliens? MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - NEČASOVÁ, Mirka
2003
Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v domech na půl cesty mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? (závěrečná zpráva z případové studie). HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v Pečovatelské službě mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? Závěrečná zpráva z případové studie. HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
2002
Kultura poskytování osobních sociálních služeb: - případová studie domu na půl cesty. Zpráva z první fáze výzkumu. HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAMAROVÁ, Eleonóra
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 44 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud