Publikace
2009
Deinstitutionalization of the social services for the elderly people in the Czech Republic. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Role klienta při vytváření zakázky sociální práce na místní úrovni KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Kvalita v sociálních službách: implementace nástroje řízení kvality na úrovni poskytovatelů sociálních služeb. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana - HUBÍKOVÁ, Olga
2008
Dilemmas Faced by Frontline Workers in Statutory and Non-Governmental Care for Elderly. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - NEČASOVÁ, Mirka
Využití Standardů kvality v politice poskytování sociálních služeb vybraného nestátního neziskového subjektu. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana
2007
Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané organizaci. MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana
2006
Působení politiky sociálních služeb na kulturu poskytování osobních sociálních služeb ve vybrané OSS. Průběžná zpráva z první fáze výzkumu. MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAVLÍKOVÁ, Jana
Sociální služby pro seniory a riziko sociální exkluze. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Provázanost standardů kvality a komunitního plánování na lokální úrovni. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - HAVLÍKOVÁ, Jana
Přirozené prostředí jako významný aspekt poskytování sociálních služeb seniorům. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Kvalifikační potřeby pracovníků v sociálních službách pro seniory. Závěrečná zpráva z výzkumu. MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga
2005
Kvalifikace pracovníků v sociálních službách. MUSIL, Libor - HUBÍKOVÁ, Olga - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - DVOŘÁKOVÁ, Michala
2004
Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půli cesty a v Pečovatelské službě (Doporučení z výzkumu a odborných seminářů). Část I. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor
Jak překonat nesnáze při zavádění Standardů kvality v Domech na půli cesty a v Pečovatelské službě (Doporučení z výzkumu a odborných seminářů). Část II. KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor
Do social workers avoid the dilemmas of work with cliens? MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HUBÍKOVÁ, Olga - NEČASOVÁ, Mirka
2003
Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Domu na půl cesty. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Kultura poskytování osobních sociálních služeb: případová studie Pečovatelské služby. Zpráva ze třetí fáze výzkumu. HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v domech na půl cesty mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? (závěrečná zpráva z případové studie). HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
Standardy kvality a kultura sociálních služeb. Jaká napětí mezi politikou sociálních služeb a kulturou práce s klientem v Pečovatelské službě mohou vznikat z hlediska kvality sociálních služeb? Závěrečná zpráva z případové studie. HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina
2002
Kultura poskytování osobních sociálních služeb: - případová studie domu na půl cesty. Zpráva z první fáze výzkumu. HUBÍKOVÁ, Olga - MUSIL, Libor - KUBALČÍKOVÁ, Kateřina - HAMAROVÁ, Eleonóra
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 44 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud