Publikace
2009
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikace (struktura, cílenost, krátkodobé a střednědobé efekty na opuštění evidence). HORA, Ondřej - SIROVÁTKA, Tomáš - TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena - VYHLÍDAL, Jiří
The Impact of the EU Social Inclusion Strategy: the Czech Case. SIROVÁTKA, Tomáš - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2008
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC. KOFROŇ, Pavel - SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Monotematický blok sociální koheze. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňování (inkluze) - koncepty, diskurz, agenda MAREŠ, Petr - SIROVÁTKA, Tomáš
Social Exclusion and Forms of Social Capital: Czech Evidence of Mutual Links SIROVÁTKA, Tomáš - MAREŠ, Petr
Hodnocení efektivity programů APZ a doprovodných nástrojů a projektů politiky zaměstnanosti v roce 2007. KULHAVÝ, Václav - SIROVÁTKA, Tomáš
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. SIROVÁTKA, Tomáš - KOFROŇ, Pavel - HORA, Ondřej
Efekty programů zaměstnanosti v roce 2007 KULHAVÝ, Václav - SIROVÁTKA, Tomáš
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role sociální politiky. SIROVÁTKA, Tomáš - BARTÁKOVÁ, Helena
2007
The individual approach in activation policy in the Czech Republic. SIROVÁTKA, Tomáš
Implementation of Activation Policies: Fragmentation or Synergy? SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta
Programy aktivní politiky zaměstnanosti v ČR v roce 2005: Hodnocení efektů na nezaměstnanost v roce 2006. SIROVÁTKA, Tomáš - KULHAVÝ, Václav
Zemřely na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? HORÁKOVÁ, Markéta - HORÁK, Pavel - SIROVÁTKA, Tomáš
Dynamika soudobého trhu práce: flexibilita, segmentace a inkluze. SIROVÁTKA, Tomáš
The Work and Social Assistance Act (WWB) in the Netherlands. Statements and Comments. Czech Republic. SIROVÁTKA, Tomáš
2006
Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby v České republice. TRBOLA, Robert - SIROVÁTKA, Tomáš
Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. SIROVÁTKA, Tomáš - KULHAVÝ, Václav - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
How to Govern and Evaluate Labour Market Policies. Czech Republic. SIROVÁTKA, Tomáš
The Service Voucher in Belgium. SIROVÁTKA, Tomáš
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 138 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud