Publikace
2009
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikace (struktura, cílenost, krátkodobé a střednědobé efekty na opuštění evidence). HORA, Ondřej - SIROVÁTKA, Tomáš - TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena - VYHLÍDAL, Jiří
The Impact of the EU Social Inclusion Strategy: the Czech Case. SIROVÁTKA, Tomáš - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
2008
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice s důrazem na situaci dětí podle výsledků šetření SILC. KOFROŇ, Pavel - SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Monotematický blok sociální koheze. Sociální vyloučení (exkluze) a sociální začleňování (inkluze) - koncepty, diskurz, agenda MAREŠ, Petr - SIROVÁTKA, Tomáš
Social Exclusion and Forms of Social Capital: Czech Evidence of Mutual Links SIROVÁTKA, Tomáš - MAREŠ, Petr
Hodnocení efektivity programů APZ a doprovodných nástrojů a projektů politiky zaměstnanosti v roce 2007. KULHAVÝ, Václav - SIROVÁTKA, Tomáš
Příjmová chudoba a materiální deprivace v České republice. SIROVÁTKA, Tomáš - KOFROŇ, Pavel - HORA, Ondřej
Efekty programů zaměstnanosti v roce 2007 KULHAVÝ, Václav - SIROVÁTKA, Tomáš
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role sociální politiky. SIROVÁTKA, Tomáš - BARTÁKOVÁ, Helena
2007
The individual approach in activation policy in the Czech Republic. SIROVÁTKA, Tomáš
Implementation of Activation Policies: Fragmentation or Synergy? SIROVÁTKA, Tomáš - HORÁK, Pavel - HORÁKOVÁ, Markéta
Programy aktivní politiky zaměstnanosti v ČR v roce 2005: Hodnocení efektů na nezaměstnanost v roce 2006. SIROVÁTKA, Tomáš - KULHAVÝ, Václav
Zemřely na českých úřadech práce profesionálně poskytované individuální akční plány zaměstnanosti? HORÁKOVÁ, Markéta - HORÁK, Pavel - SIROVÁTKA, Tomáš
Dynamika soudobého trhu práce: flexibilita, segmentace a inkluze. SIROVÁTKA, Tomáš
The Work and Social Assistance Act (WWB) in the Netherlands. Statements and Comments. Czech Republic. SIROVÁTKA, Tomáš
2006
Efektivnost sociálních transferů při eliminaci chudoby v České republice. TRBOLA, Robert - SIROVÁTKA, Tomáš
Hodnocení efektivity programů aktivní politiky zaměstnanosti v ČR. SIROVÁTKA, Tomáš - KULHAVÝ, Václav - HORÁKOVÁ, Markéta - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava
How to Govern and Evaluate Labour Market Policies. Czech Republic. SIROVÁTKA, Tomáš
The Service Voucher in Belgium. SIROVÁTKA, Tomáš
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 138 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud