Publikace
2013
Individuální a společenské dopady využívání ústavních a komunitních služeb: Srovnání sociálních a ekonomických dopadů rozhodnutí o okruhu využívaných služeb ve vybraných modelových situacích BAREŠ, Pavel - TOMÁŠKOVÁ, Vladimíra
Ústavní sociální služby v České republice: Přehled a charakteristika vybraných sociálních služeb BAREŠ, Pavel
2012
Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Závěrečná zpráva projektu. BAREŠ, Pavel - DOBIÁŠOVÁ, Karilína - GEISSLER, Hana - KOTRUSOVÁ, Miriam - POTŮČEK, Martin - SKÁLA, Vít - TOMÁŠKOVÁ, Vladimíra
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 – 2015 BAREŠ, Pavel - POSPÍŠIL, David - ŽĎÁRSKÁ, Dagmar - KLINECKÝ, Tomáš
Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 – 2015 BAREŠ, Pavel - POSPÍŠIL, David - ŽĎÁRSKÁ, Dagmar - KLINECKÝ, Tomáš
Odborná reflexe výkonu profese sociální práce napříč různými systémy sociální ochrany ČR, v nichž se sociální práce uplatňuje BAREŠ, Pavel
2011
Role obecně prospěšných společností při poskytování sociálních služeb BAREŠ, Pavel
The Immigrant Family in the Integration Process BAREŠ, Pavel - HORÁKOVÁ, Milada
Vybrané údaje o personálním zajištění sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením BAREŠ, Pavel
Počty a kvalifikační struktura pracovníků vybraných typů sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením BAREŠ, Pavel
Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje BAREŠ, Pavel
Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
Jaké typy sociálních služeb jsou zaměřeny na podporu rodin? BAREŠ, Pavel
2010
Nejčastější a nejzávažnější potíže provázející zajišťování pobytových sociálních služeb z pohledu poskytovatele. BAREŠ, Pavel
Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic. HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice. Národní zpráva za Českou republiku HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
Intercultural opening of the labour market and employment institutions in the Czech Republic. HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
Dostupnost vybraných typů pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením BAREŠ, Pavel
Vybrané ukazatele o dostupnosti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. BAREŠ, Pavel
Priority krajů a obcí pro oblast sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. BAREŠ, Pavel
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 76 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud