Publikace
2013
Ústavní sociální služby v České republice: Přehled a charakteristika vybraných sociálních služeb BAREŠ, Pavel
2012
Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Závěrečná zpráva projektu. BAREŠ, Pavel - DOBIÁŠOVÁ, Karilína - GEISSLER, Hana - KOTRUSOVÁ, Miriam - POTŮČEK, Martin - SKÁLA, Vít - TOMÁŠKOVÁ, Vladimíra
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 – 2015 BAREŠ, Pavel - POSPÍŠIL, David - ŽĎÁRSKÁ, Dagmar - KLINECKÝ, Tomáš
Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 – 2015 BAREŠ, Pavel - POSPÍŠIL, David - ŽĎÁRSKÁ, Dagmar - KLINECKÝ, Tomáš
Odborná reflexe výkonu profese sociální práce napříč různými systémy sociální ochrany ČR, v nichž se sociální práce uplatňuje BAREŠ, Pavel
2011
Role obecně prospěšných společností při poskytování sociálních služeb BAREŠ, Pavel
The Immigrant Family in the Integration Process BAREŠ, Pavel - HORÁKOVÁ, Milada
Vybrané údaje o personálním zajištění sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením BAREŠ, Pavel
Počty a kvalifikační struktura pracovníků vybraných typů sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením BAREŠ, Pavel
Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje BAREŠ, Pavel
Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
Jaké typy sociálních služeb jsou zaměřeny na podporu rodin? BAREŠ, Pavel
2010
Nejčastější a nejzávažnější potíže provázející zajišťování pobytových sociálních služeb z pohledu poskytovatele. BAREŠ, Pavel
Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic. HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice. Národní zpráva za Českou republiku HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
Intercultural opening of the labour market and employment institutions in the Czech Republic. HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
Dostupnost vybraných typů pobytových sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením BAREŠ, Pavel
Vybrané ukazatele o dostupnosti sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. BAREŠ, Pavel
Priority krajů a obcí pro oblast sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. BAREŠ, Pavel
Provision of Social Care and Social Healthcare Services in Selected Municipalities before and after the Act on Social Services Took Effect BAREŠ, Pavel
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 75 další 
Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud