Publikace
2014
Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel - SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - UHEREK, Zdeněk - BROUČEK, Stanislav - BERANSKÁ, Veeronika
Metodika využívání poznatků o rodinách imigrantů při zjišťování potenciálních nároků sociálního systému, které jsou spojené se slučováním rodin BAREŠ, Pavel - HORÁKOVÁ, Milada - SCHEBELLE, Danica - KUBÁT, Jan - UHEREK, Zdeněk - BROUČEK, Stanislav - BERANSKÁ, Veronika
Wellbeing of Young Migrant Men in the Czech Republic. Analysis of Existing Data Related to the Project Target Group HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
2013
Kontinuální sledování bariér integrace cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb SCHEBELLE, Danica - HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel - KUBÁT, Jan
Výzkum sociální práce v systémech sociální ochrany - metodologie a hlavní zjištění výzkumného projektu BAREŠ, Pavel
Individuální a společenské dopady využívání ústavních a komunitních služeb: Srovnání sociálních a ekonomických dopadů rozhodnutí o okruhu využívaných služeb ve vybraných modelových situacích BAREŠ, Pavel - TOMÁŠKOVÁ, Vladimíra
Ústavní sociální služby v České republice: Přehled a charakteristika vybraných sociálních služeb BAREŠ, Pavel
2012
Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území hlavního města Prahy. Závěrečná zpráva projektu. BAREŠ, Pavel - DOBIÁŠOVÁ, Karilína - GEISSLER, Hana - KOTRUSOVÁ, Miriam - POTŮČEK, Martin - SKÁLA, Vít - TOMÁŠKOVÁ, Vladimíra
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 – 2015 BAREŠ, Pavel - POSPÍŠIL, David - ŽĎÁRSKÁ, Dagmar - KLINECKÝ, Tomáš
Příloha Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 – 2015 BAREŠ, Pavel - POSPÍŠIL, David - ŽĎÁRSKÁ, Dagmar - KLINECKÝ, Tomáš
Odborná reflexe výkonu profese sociální práce napříč různými systémy sociální ochrany ČR, v nichž se sociální práce uplatňuje BAREŠ, Pavel
2011
Role obecně prospěšných společností při poskytování sociálních služeb BAREŠ, Pavel
The Immigrant Family in the Integration Process BAREŠ, Pavel - HORÁKOVÁ, Milada
Vybrané údaje o personálním zajištění sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením BAREŠ, Pavel
Počty a kvalifikační struktura pracovníků vybraných typů sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením BAREŠ, Pavel
Cíle, priority a opatření v plánu rozvoje sociálních služeb Moravskoslezského kraje BAREŠ, Pavel
Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
Jaké typy sociálních služeb jsou zaměřeny na podporu rodin? BAREŠ, Pavel
2010
Nejčastější a nejzávažnější potíže provázející zajišťování pobytových sociálních služeb z pohledu poskytovatele. BAREŠ, Pavel
Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic. HORÁKOVÁ, Milada - BAREŠ, Pavel
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 81 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud