Publikace
2007
Prezentace projektu CIP EQUAL KOTÍKOVÁ, Jaromíra - TUHÁ, Helena
Podpora zaměstnávání starších osob. REMR, Jiří - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ... [A I.]
2006
Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - STUPNYTSKYY, Oleksandr - MICHALIČKA, Ludvík
Základní charakteristiky zaměstnanosti ve Středočeském kraji. KOTÍKOVÁ, Jaromíra
2005
Uvedení do problematiky možného budoucího souběhu výdělečné činnosti a registrace na úřadě práce v ČR. Zmapování mezinárodních zkušeností. Doporučení. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - NEKOLOVÁ, Markéta
Sociálně-ekonomické souvislosti vývoje zaměstnanosti v počátečním období členství v ČR v EU. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KARPÍŠEK, Zdeněk - KOTÝNKOVÁ, Magdalena - KRAUSE, Danica - VLACH, Jan
2004
Část druhá: Flexibilita pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KRAUSE, Danica - NEKOLOVÁ, Markéta
Část pátá: Marginalizované skupiny. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VESECKÁ, Sylva
Nezaměstnanost a její vývoj. VYHLÍDAL, Jiří - KOTÍKOVÁ, Jaromíra
Flexibilita pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KRAUSE, Danica - NEKOLOVÁ, Markéta
2003
Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání z pohledu úřadu práce. KOTÍKOVÁ, Jaromíra
Analýza forem zaměstnávání a organizace pracovní doby pro potřeby politiky zaměstnanosti. Závěrečná zpráva. ŠANDERA, Jiří - UHROVÁ, Jitka - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - POLÍVKA, Milan - KRAUSE, Danica - RUDOLF, Vladimír
2002
Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů. KOTÍKOVÁ, Jaromíra
Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů.Příloha 2. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - FILIPOVÁ, Martina
2001
Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce. ČERVENKOVÁ, Anna - KOTÍKOVÁ, Jaromíra
Regionální analýza a koncepce zaměstnanosti, trhu práce a sociální péče. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VLACH, Jan - PRŮŠA, Ladislav
2000
Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - A KOL.
Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 3. etapa. Příloha I. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - A KOL.
Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 3. etapa. Příloha II.. - Studie expertů vybraných úřadů práce. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - A KOL.
Osoby v předdůchodovém věku v evidenci úřadů práce. KOTÍKOVÁ, Jaromíra
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 42 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud