Publikace
2007
Prezentace projektu CIP EQUAL KOTÍKOVÁ, Jaromíra - TUHÁ, Helena
Podpora zaměstnávání starších osob. REMR, Jiří - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - ... [A I.]
2006
Prognózování vzdělanostních potřeb na období 2006 až 2010. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - STUPNYTSKYY, Oleksandr - MICHALIČKA, Ludvík
Základní charakteristiky zaměstnanosti ve Středočeském kraji. KOTÍKOVÁ, Jaromíra
2005
Uvedení do problematiky možného budoucího souběhu výdělečné činnosti a registrace na úřadě práce v ČR. Zmapování mezinárodních zkušeností. Doporučení. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - NEKOLOVÁ, Markéta
Sociálně-ekonomické souvislosti vývoje zaměstnanosti v počátečním období členství v ČR v EU. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KARPÍŠEK, Zdeněk - KOTÝNKOVÁ, Magdalena - KRAUSE, Danica - VLACH, Jan
2004
Část druhá: Flexibilita pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KRAUSE, Danica - NEKOLOVÁ, Markéta
Část pátá: Marginalizované skupiny. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VESECKÁ, Sylva
Nezaměstnanost a její vývoj. VYHLÍDAL, Jiří - KOTÍKOVÁ, Jaromíra
Flexibilita pracovní síly a nové formy a způsoby organizace práce. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - KRAUSE, Danica - NEKOLOVÁ, Markéta
2003
Rizikové skupiny uchazečů o zaměstnání z pohledu úřadu práce. KOTÍKOVÁ, Jaromíra
Analýza forem zaměstnávání a organizace pracovní doby pro potřeby politiky zaměstnanosti. Závěrečná zpráva. ŠANDERA, Jiří - UHROVÁ, Jitka - KOTÍKOVÁ, Jaromíra - POLÍVKA, Milan - KRAUSE, Danica - RUDOLF, Vladimír
2002
Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů. KOTÍKOVÁ, Jaromíra
Analýza systému podpory zaměstnavatelů k zaměstnávání zdravotně postižených občanů.Příloha 2. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - FILIPOVÁ, Martina
2001
Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce. ČERVENKOVÁ, Anna - KOTÍKOVÁ, Jaromíra
Regionální analýza a koncepce zaměstnanosti, trhu práce a sociální péče. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - VLACH, Jan - PRŮŠA, Ladislav
2000
Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - A KOL.
Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 3. etapa. Příloha I. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - A KOL.
Úloha politiky zaměstnanosti v oblasti pracovně profesního poradenství při zprostředkování zaměstnání. 3. etapa. Příloha II.. - Studie expertů vybraných úřadů práce. KOTÍKOVÁ, Jaromíra - A KOL.
Osoby v předdůchodovém věku v evidenci úřadů práce. KOTÍKOVÁ, Jaromíra
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 42 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud