Publikace
2009
Péče o děti předškolního a raného školního věku. KUCHAŘOVÁ, Věra - BAREŠ, Pavel - HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - PLASOVÁ, Blanka - ŽÁČKOVÁ, Lucie
2008
Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. HÖHNE, Sylva
Příjmy a majetek. HÖHNE, Sylva
Sociální a ekonomický vývoj české společnosti. KUCHAŘOVÁ, Věra - HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Význam partnerství pro harmonizaci rodiny a zaměstnání. HÖHNE, Sylva - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Práce a rodina. KUCHAŘOVÁ, Věra - HÖHNE, Sylva
Role dávek státní sociální podpory při redukci chudoby rodin s dětmi HÖHNE, Sylva
Raná fáze rodičovství - péče o děti ve vybraných evropských zemích. HÖHNE, Sylva
Rodina a práce v různých životních fázích. HÖHNE, Sylva - SVOBODOVÁ, Kamila
2007
Dostupnost služeb péče o děti v předškolním věku. ETTLEROVÁ, Sylva
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2006. Bulletin No 22. KUX, Jaroslav - ETTLEROVÁ, Sylva - BAŠTÝŘ, Ivo - ŠŤASTNÁ, Anna
Rodina a zaměstnání I. Svobodní jedinci. ETTLEROVÁ, Sylva
Z konferencí: Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená. HÖHNE, Sylva - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Aspekty slučitelnosti rodiny a zaměstnání - dělba rolí v rodině a opatření ze strany zaměstnavatelů. ETTLEROVÁ, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
Dostupnost služeb péče o děti předškolního věku. ETTLEROVÁ, Sylva
2006
Harmonizace rodinných a pracovních povinností rodičů se závislými dětmi. ETTLEROVÁ, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. KUCHAŘOVÁ, Věra - ETTLEROVÁ, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2005. Bulletin 21. KUX, Jaroslav - ETTLEROVÁ, Sylva - BAŠTÝŘ, Ivo - ŠŤASTNÁ, Anna
Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. KUCHAŘOVÁ, Věra - ETTLEROVÁ, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila
Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory. ETTLEROVÁ, Sylva
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 48 další 
Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud