Publikace
2008
Příjmy a majetek. HÖHNE, Sylva
Sociální a ekonomický vývoj české společnosti. KUCHAŘOVÁ, Věra - HÖHNE, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Význam partnerství pro harmonizaci rodiny a zaměstnání. HÖHNE, Sylva - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Práce a rodina. KUCHAŘOVÁ, Věra - HÖHNE, Sylva
Role dávek státní sociální podpory při redukci chudoby rodin s dětmi HÖHNE, Sylva
Raná fáze rodičovství - péče o děti ve vybraných evropských zemích. HÖHNE, Sylva
Rodina a práce v různých životních fázích. HÖHNE, Sylva - SVOBODOVÁ, Kamila
2007
Dostupnost služeb péče o děti v předškolním věku. ETTLEROVÁ, Sylva
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2006. Bulletin No 22. KUX, Jaroslav - ETTLEROVÁ, Sylva - BAŠTÝŘ, Ivo - ŠŤASTNÁ, Anna
Rodina a zaměstnání I. Svobodní jedinci. ETTLEROVÁ, Sylva
Z konferencí: Rodičovská práce nebo rodičovská dovolená. HÖHNE, Sylva - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Aspekty slučitelnosti rodiny a zaměstnání - dělba rolí v rodině a opatření ze strany zaměstnavatelů. ETTLEROVÁ, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
Dostupnost služeb péče o děti předškolního věku. ETTLEROVÁ, Sylva
2006
Harmonizace rodinných a pracovních povinností rodičů se závislými dětmi. ETTLEROVÁ, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. KUCHAŘOVÁ, Věra - ETTLEROVÁ, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2005. Bulletin 21. KUX, Jaroslav - ETTLEROVÁ, Sylva - BAŠTÝŘ, Ivo - ŠŤASTNÁ, Anna
Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů. KUCHAŘOVÁ, Věra - ETTLEROVÁ, Sylva - NEŠPOROVÁ, Olga - SVOBODOVÁ, Kamila
Vývoj a struktura dávek státní sociální podpory. ETTLEROVÁ, Sylva
Postoje a zkušenosti s harmonizací rodiny a zaměstnání rodičů dětí předškolního a mladšího školního věku. ETTLEROVÁ, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - MATĚJKOVÁ, Barbora - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
2005
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2004. Bulletin No 20. KUX, Jaroslav - ETTLEROVÁ, Sylva
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 46 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud