Publikace
2005
Možnosti a bariéry členství v odborech. KROUPA, Aleš - VAŠKOVÁ, Renata - HÁLA, Jaroslav
2004
Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje. KROUPA, Aleš - HÁLA, Jaroslav - VAŠKOVÁ, Renata - MANSFELDOVÁ, Zdena
2003
Studies on the representativeness of the social partners at sectoral level in the European Union, and monographs on the situation of the social partners in the candidate countries. HÁLA, Jaroslav - KROUPA, Aleš
Social Dialogue and EMU in the Czech Republic. KROUPA, Aleš - HÁLA, Jaroslav - KUX, Jaroslav - MANSFELDOVÁ, Zdena - RAKUŠANOVÁ, Petra
The democratisation of industrial relations in the Czech Republic - work organisation and employee representation. In: Local Communities and Post-communist transformation. KROUPA, Aleš - MANSFELDOVÁ, Zdena
Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje. KROUPA, Aleš - VAŠKOVÁ, Renata - HÁLA, Jaroslav - MANSFELDOVÁ, Zdeňka - ŠIMONÍK, Pavel
2002
Rozvoj sociálního dialogu v ČR. HÁLA, Jaroslav - KROUPA, Aleš - MANSFELDOVÁ, Zdena - KUX, Jaroslav - VAŠKOVÁ, Renata - PLESKOT, Igor
Subjektivní pocit zdraví a pracovní podmínky. KROUPA, Aleš - HNILICA, Karel - VAŠKOVÁ, Renata
Social Dialogue on Pension Reforms in EU Applicant Countries. KROUPA, Aleš - VAŠKOVÁ, Renata - HÁLA, Jaroslav - VYLÍTOVÁ, Markéta - VYHŇÁKOVÁ, Sylva
Development of Social Dialogue in the Czech Republic. HÁLA, Jaroslav - KROUPA, Aleš - MANSFELDOVÁ, Zdena - KUX, Jaroslav - VAŠKOVÁ, Renata - PLESKOT, Igor
2001
Změny v organizaci práce a postoje k odborům. Případová studie podniku elektrotechnického průmyslu. KROUPA, Aleš - MANSFELDOVÁ, Zdena
2000
Podniková očekávání od novelizace pracovněprávních předpisů. HÁLA, Jaroslav - KROUPA, Aleš
Postoje vedení podniků ke koncepci pracovněprávních vztahů. KROUPA, Aleš - HÁLA, Jaroslav
K některým aspektům kolektivních smluv. KROUPA, Aleš - HÁLA, Jaroslav
Zdravotní a sociální aspekty migrace. KROUPA, Aleš - NESVATBOVÁ, Libuše
1999
Nelegální zaměstnanost cizinců v ČR. HORÁKOVÁ, Milada - KROUPA, Aleš
Zpráva o lidském rozvoji 1999. Česká republika. KROUPA, Aleš - A KOL.
Vnitřní a zahraniční migrace. KROUPA, Aleš
Sociální a zdravotní zabezpečení v ČR. KROUPA, Aleš - MÁCHA, Martin - PAPEŠ, Zdeněk
Human Development Report 1999: Czech Republic KROUPA, Aleš - ET. AL.
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 41 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud