Publikace
2015
Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování PRŮŠA, Ladislav - BAREŠ, Pavel - HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
2013
Sociálně-ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných v ČR v hospodářské krizi a souvislosti se systémem sociálního zabezpečení PRŮŠA, Ladislav - VLACH, Jan - HOLUB, Martin - KROUPA, Aleš - SZABO, Július - VANČUROVÁ, Alena
2012
Ke změnám v důchodovém systému po tzv. velké důchodové reformě HOLUB, Martin
Ke změnám v penzijním připojištění a doplňkovému penzijnímu spoření HOLUB, Martin
2011
Zaměstnanecká schémata penzijního pojištění ve vybraných státech EU, Švýcarsku a USA MUSILOVÁ, Zdeňka - ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin
Ke změnám v zákoně o důchodovém pojištění účinným po 30. září 2011 HOLUB, Martin
The Sustainability of Pension Systems through the Assessment of the Pension Base Calculation HOLUB, Martin
2010
Sociální Evropa - problémy a perspektivy. HOLUB, Martin
The assessment of the pension base calculation. HOLUB, Martin
Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2009. Bulletin No 25. HÖHNE, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna - HOLUB, Martin - KOZELSKÝ, Tomáš
Solidarita versus ekvivalence v českém důchodovém pojištění pohledem Ústavního soudu. HOLUB, Martin
Rozhodnutí Ústavního soudu nemusí nutně znamenat dramatický zásah do důchodového systému. HOLUB, Martin
Červnové konference na téma důchodová reforma. HOLUB, Martin
Možnost převodu (přenechání) částí získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Alternativní formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan - ŠŤASTNÁ, Anna - HÖHNE, Sylva - KREBS, Vojtěch
Zohlednění skutečně získaných příjmů ve výši důchodu. HOLUB, Martin
Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. ŠLAPÁK, Milan - SOUKUP, Tomáš - VIDOVIĆOVÁ, Lucie - HOLUB, Martin
Změny při stanovení rozhodného období v souvislosti s prodlužující se střední délkou života. HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan
Institut pozůstalostních důchodů a jeho budoucnost v souvislosti s demografickými trendy. ŠLAPÁK, Milan - HOLUB, Martin
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 65 další 
Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud