Publikace
2009
Závěr. TRBOLA, Robert - POŘÍZKOVÁ, Hana - VYHLÍDAL, Jiří
Od znevýhodnění k privilegiím – imigrace z nových členských zemí EU. VYHLÍDAL, Jiří
2008
Zaměstnávání cizinců v ČR a jejich integrace. VYHLÍDAL, Jiří - RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - KOFROŇ, Pavel
2007
Zaměstnavatelé zahraničních pracovníků v České republice a jejich role v procesu sociální integrace. RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří - KOFROŇ, Pavel
2006
Měnící se rizika a šance na trhu práce. Analýza postavení a šancí vybraných rizikových skupin na trhu práce. VYHLÍDAL, Jiří - MAREŠ, Petr
2004
Nezaměstnanost a její vývoj. VYHLÍDAL, Jiří - KOTÍKOVÁ, Jaromíra
Obtíže při dotazníkových šetřeních na neobvyklých vzorcích populace. VYHLÍDAL, Jiří
2003
Dlouhodobě nezaměstnaní - životní situace a strategie. SIROVÁTKA, Tomáš - MAREŠ, Petr - VYHLÍDAL, Jiří
Chování na trhu práce v kontextu teorie racionálního jednání. VYHLÍDAL, Jiří
2002
Strategie nezaměstnaných. Druhá vlna dotazování v panelové šetření (stav po 6 měsících nezaměstnanosti). SIROVÁTKA, Tomáš - MAREŠ, Petr - VYHLÍDAL, Jiří
Nezaměstnaní na trhu práce (dopady nezaměstnanosti, hledání zaměstnání, faktory marginalizace a úspěchu na trhu práce). SIROVÁTKA, Tomáš - MAREŠ, Petr - VYHLÍDAL, Jiří
Ztráta zaměstnání: reakce, plány a flexibilita nezaměstnaných (1. vlna panelového šetření). VYHLÍDAL, Jiří - MAREŠ, Petr - SIROVÁTKA, Tomáš
2001
Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti v ČR. VYHLÍDAL, Jiří
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 33 z celkového počtu: 33 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud