Publikace
2008
Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu. HOLUB, Martin - ŠLAPÁK, Milan - KOZELSKÝ, Tomáš - JAHODA, Robert
Zdanění kvalifikované práce ľ příklad ČR a Slovenska. JAHODA, Robert
Změny v oblasti pomoci v hmotné nouzi a jejich dopady (příjemci a dávky, aplikace nových institutů). JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel - ŠIMÍKOVÁ, Ivana
2007
Jaké užitky a náklady souvisejí se vznikem nové obce. Výsledky dotazníkového šetření. JAHODA, Robert - ŠKROBÁČKOVÁ, Hana
Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 až 2005 (analýza dostupných dat). JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel
Zavedení daňového zvýhodnění na dítě a pobídkovost k práci v ČR. Modelová analýza současného a žádoucího stavu. JAHODA, Robert
Společné zdanění manželů pomáhá rodinám s dětmi. JAHODA, Robert
Ovlivní schválená reforma pracovní pobídky? JAHODA, Robert
2006
Analýza úprav daňového a dávkového systému z hlediska jejich adresnosti a pobídkovosti. JAHODA, Robert
2005
Domácnosti a sociální dávky v letech 2000 - 2003 (analýza statistik rodinných účtů). JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel
2004
Interakce sociálního a daňového systému a pracovní pobídky. JAHODA, Robert
Veřejné finance v ČR a EU. JAHODA, Robert - ŠELEŠOVSKÝ, Jan
Možnosti dalšího vývoje penzijního systému ČR. JAHODA, Robert
Dopad změny úlevy na dítě u zákona o dani z příjmů. JAHODA, Robert
2003
Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce. JAHODA, Robert
Mezinárodní komparace daňových úlev na děti. JAHODA, Robert
Zdanění práce v ČR a zemích EU. JAHODA, Robert
2002
Domácnosti a sociální dávky v letech 1996 - 2000 (analýza statistik rodinných účtů). SIROVÁTKA, Tomáš - JAHODA, Robert - KOFROŇ, Pavel
Vzájemná interakce daní a sociálních dávek. JAHODA, Robert
Implicitní penzijní dluh ČR. JAHODA, Robert
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 44 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud