Publikace
2011
Reconciliation Policy in the Czech Republic and the EU: From Neglect to Rejection. SIROVÁTKA, Tomáš - TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena
2010
Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - ŽÁČKOVÁ, Lucie
2009
Rodinné potřeby zaměstnanců. HABERLOVÁ, Věra - KYZLINKOVÁ, Renata
Work-life Balance: Societal and Private Influences KUCHAŘOVÁ, Věra
2008
Preferované počty dětí v rodině. SVOBODOVÁ, Kamila
Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu. KUCHAŘOVÁ, Věra - HABERLOVÁ, Věra
Význam partnerství pro harmonizaci rodiny a zaměstnání. HÖHNE, Sylva - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Harmonizace rodiny a zaměstnání podle formy rodinného soužití KUCHAŘOVÁ, Věra
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role sociální politiky. SIROVÁTKA, Tomáš - BARTÁKOVÁ, Helena
2007
Rodina a zaměstnání I. Svobodní jedinci. ETTLEROVÁ, Sylva
Rodina a zaměstnání II. Mladé rodiny. KULHAVÝ, Václav - BARTÁKOVÁ, Helena
Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi. ŠŤASTNÁ, Anna
Rodina a zaměstnání IV. Rodiny po odchodu dětí. SVOBODOVÁ, Kamila
Rodina a zaměstnání V. Neúplné rodiny. KUCHAŘOVÁ, Věra
Výdělky žen a mužů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře KOZELSKÝ, Tomáš - PRUŠVIC, David
Aspekty slučitelnosti rodiny a zaměstnání - dělba rolí v rodině a opatření ze strany zaměstnavatelů. ETTLEROVÁ, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
Ženy ve stáří a v rodině. SVOBODOVÁ, Kamila
Dostupnost služeb péče o děti předškolního věku. ETTLEROVÁ, Sylva
2006
Harmonizace rodinných a pracovních povinností rodičů se závislými dětmi. ETTLEROVÁ, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 31 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud