Publikace
2011
Reconciliation Policy in the Czech Republic and the EU: From Neglect to Rejection. SIROVÁTKA, Tomáš - TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena
2010
Rodina a zaměstnání s ohledem na rodinný cyklus. HÖHNE, Sylva - KUCHAŘOVÁ, Věra - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna - ŽÁČKOVÁ, Lucie
2009
Rodinné potřeby zaměstnanců. HABERLOVÁ, Věra - KYZLINKOVÁ, Renata
Work-life Balance: Societal and Private Influences KUCHAŘOVÁ, Věra
2008
Preferované počty dětí v rodině. SVOBODOVÁ, Kamila
Rodina a zaměstnání v průběhu životního cyklu. KUCHAŘOVÁ, Věra - HABERLOVÁ, Věra
Význam partnerství pro harmonizaci rodiny a zaměstnání. HÖHNE, Sylva - SVOBODOVÁ, Kamila - ŠŤASTNÁ, Anna
Harmonizace rodiny a zaměstnání podle formy rodinného soužití KUCHAŘOVÁ, Věra
Rodina, děti a zaměstnání v české společnosti. SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej
Harmonizace rodiny a zaměstnání v České republice a role sociální politiky. SIROVÁTKA, Tomáš - BARTÁKOVÁ, Helena
2007
Rodina a zaměstnání I. Svobodní jedinci. ETTLEROVÁ, Sylva
Rodina a zaměstnání II. Mladé rodiny. KULHAVÝ, Václav - BARTÁKOVÁ, Helena
Rodina a zaměstnání III. Rodiny se školními dětmi. ŠŤASTNÁ, Anna
Rodina a zaměstnání IV. Rodiny po odchodu dětí. SVOBODOVÁ, Kamila
Rodina a zaměstnání V. Neúplné rodiny. KUCHAŘOVÁ, Věra
Výdělky žen a mužů v podnikatelské a nepodnikatelské sféře KOZELSKÝ, Tomáš - PRUŠVIC, David
Aspekty slučitelnosti rodiny a zaměstnání - dělba rolí v rodině a opatření ze strany zaměstnavatelů. ETTLEROVÁ, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
Ženy ve stáří a v rodině. SVOBODOVÁ, Kamila
Dostupnost služeb péče o děti předškolního věku. ETTLEROVÁ, Sylva
2006
Harmonizace rodinných a pracovních povinností rodičů se závislými dětmi. ETTLEROVÁ, Sylva - ŠŤASTNÁ, Anna
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 31 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud