Publikace
2012
Harmonizace rodiny a zaměstnání z hlediska národních a genderových rozdílů v ČR a SR - možnosti z pohledu rodičů malých dětí KUCHAŘOVÁ, Věra
Sňatek a rozchod jako dva možné způsoby ukončení nesezdaného soužití PALONCYOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna
Mateřství a otcovství v současnosti s přihlédnutím k historickému kontextu NEŠPOROVÁ, Olga
A second child in the family.The consequences of changing family and fertility patterns in the Czech Republic ŠŤASTNÁ, Anna
Financial Literacy in Retirement Planning Context - the case of Czech older workers VIDOVIĆOVÁ, Lucie
2011
Samostatné bydlení mladých - mezinárodní komparace (Bulharsko, Česko a Nizozemsko) NEŠPOROVÁ, Olga
Zaměstnanost starších osob na částečný úvazek: role zdravotního stavu KYZLINKOVÁ, Renata - KOTRUSOVÁ, Miriam
Starší lidé jako subjekt vzdělávání a jeho přesahy na (pro) trh práce VIDOVIĆOVÁ, Lucie
Vztah profesní dráhy a založení rodiny z hlediska generací žen PALONCYOVÁ, Jana
Harmonizace rodiny a zaměstnání z hlediska národních a genderových rozdílů v ČR a SR - strukturální a institucionální podmínky KUCHAŘOVÁ, Věra
Analýza historie událostí (event history analýza) - možnosti a základní principy při studiu životních drah ŠŤASTNÁ, Anna
První partnerská soužití českých žen a mužů a rostoucí význam kohabitací PALONCYOVÁ, Jana - ŠŤASTNÁ, Anna
Realisation of childbearing intentions in the Czech Republic ŠŤASTNÁ, Anna
Výsledky výzkumů VÚPSV v oblasti péče o děti předškolního věku PALONCYOVÁ, Jana
2010
Jak náboženství ovlivňuje rodinný život? NEŠPOROVÁ, Olga
Strategie a praktiky slaďování rodinných a pracovních rolí SVOBODOVÁ, Kamila
Neúplné rodiny - žena jako zaměstnankyně nebo pečovatelka? Možnosti rodin a přístupy rodinných politik ŠŤASTNÁ, Anna
K otázce podmíněnosti slaďování rodiny a zaměstnání individuálními a strukturálními faktory KUCHAŘOVÁ, Věra
Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. ŠLAPÁK, Milan - SOUKUP, Tomáš - VIDOVIĆOVÁ, Lucie - HOLUB, Martin
Struktura spotřeby domácností zaměstnanců a důchodců v letech 2004-2008, sociálně-ekonomické souvislosti na začátku 21. století ZAJÍČKOVÁ, Drahomíra - VLACH, Jan - SEVEROVÁ, Simona
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 35 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud