Projekty
 Číslo  Název  Období
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0005645 Fair Way, Fair Pay ve veřejném sektoru 2019-2020 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006236 Genderové audity organizací veřejného sektoru 2017-2018 
DC532/2017 Analýza systémů odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu, porovnání s ČR 2017-2017 
CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006255 Vytvoření indikátorů a monitorovacího mechanismu pro hodnocení vývoje (pokroku) genderové rovnosti v ČR 2017-2018 
18/2017_IC_NNO Specifika integrace nezletilých dětí cizinců na území České republiky 2017-2017 
NF-CZ13-PDP-2-002-01-2014 Analýza kvality a dostupnosti specializovaných pobytových sociálních služeb pro dospělé oběti domácího násilí 2016-2016 
TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce 2016-2016 
TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči 2016-2016 
6256/2016 Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR 2016-2016 
DC520/2016 Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2009 - 2014. Bulletin No. 10 2016-2016 
6920/2016 Role žen – migrantek v procesu integrace rodin migrantů do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich socio-kulturní specifika 2016-2016 
6921/2016 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2016-2016 
DC514/2016 Spolupráce Úřadu práce České republiky se zaměstnavateli při umisťování cizinců z třetích zemí na trh práce České republiky s možností dalšího využití pro průběžný monitoring 2016-2016 
DC528/2016 Zpráva o používání elektronické verze neschopenky ve státech EU 2016-2016 
DC525/2016 Organizace posuzování zdravotního stavu ve vztahu k rozhodovacím procesům v sociálním zabezpečení ve vybraných zemích EU 2016-2016 
9141/16 Sociální dialog ve střední a východní Evropě: výzvy vstříc ekonomickému oživení 2016-2017 
DC524/2016 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti prací 2016-2019 
DC521/2016 Analýza potřeb sociálních pracovníků na obcích ve vztahu k zajišťování bydlení 2016-2017 
DC527/2016 Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR 2016-2017 
TB95MPSV001 Monitoring změn v zahraničních důchodových systémech 2016-2016 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 198 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud