Projekt

Název:Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Číslo:HR181/09
Řešitel:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2009
Doba řešení do:2009
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu je provedení analýzy a prognózy potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a postižené osoby. V rámci projektu budou získány informace o dostupnosti a struktuře těchto sociálních služeb v ČR, o jejich kvalitě z hlediska standardů kvality sociálních služeb, o podpoře a službách pro osoby pečující o seniory a postižené v jejich domácím prostředí. Cílem projektu je rovněž předložit návrh opatření na rozvoj služeb, podporujících život v přirozeném sociálním prostředí, kvalifikovaný odhad potřeby investic do pobytových služeb, návrh opatření na zajištění dostupnosti a návaznosti zdravotních a sociálních služeb.

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud