Projekt

Název:Analýza optimalizace sociálních služeb a vytvoření komunikační platformy reformy sociálních služeb
Číslo:6257/11
Řešitel:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:NMPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2011
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:Národní centrum sociálních studií, o.p.s.
Popis:

Cílem projektu je zpracovat návrh optimalizace sociálních služeb, navrhnout koncepci databáze základních ukazatelů v této oblasti a předložit návrh na vytvoření komunikační platformy, na jejímž základě by probíhaly diskuze nad návrhy změn a připravovanou legislativou upravující oblast sociálních služeb. Cílem projektu je pokus o nezávislý rozbor procesů, jevů a situací v sociálních službách s ambicí vytvořit pro MPSV zdroj podnětů a informací pro vlastní řídící, metodickou i koncepční činnost.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud