Projekt

Název:Analýza optimalizace sociálních služeb a vytvoření komunikační platformy reformy sociálních služeb
Číslo:6257/11
Řešitel:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:NMPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2011
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:Národní centrum sociálních studií, o.p.s.
Popis:

Cílem projektu je zpracovat návrh optimalizace sociálních služeb, navrhnout koncepci databáze základních ukazatelů v této oblasti a předložit návrh na vytvoření komunikační platformy, na jejímž základě by probíhaly diskuze nad návrhy změn a připravovanou legislativou upravující oblast sociálních služeb. Cílem projektu je pokus o nezávislý rozbor procesů, jevů a situací v sociálních službách s ambicí vytvořit pro MPSV zdroj podnětů a informací pro vlastní řídící, metodickou i koncepční činnost.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Proces integrace rodin cizinců do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace

více ...
Nová publikace VÚPSV

Industrial Relations in the Czech Republic: Recent Developments and Future Challenges

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud