Projekt

Název:Analýza optimalizace sociálních služeb a vytvoření komunikační platformy reformy sociálních služeb
Číslo:6257/11
Řešitel:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:NMPSV
Spoluřešitel:
Řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2011
Doba řešení do:2011
Příjemce:VÚPSV, v.v.i.
Spolupříjemce:Národní centrum sociálních studií, o.p.s.
Popis:

Cílem projektu je zpracovat návrh optimalizace sociálních služeb, navrhnout koncepci databáze základních ukazatelů v této oblasti a předložit návrh na vytvoření komunikační platformy, na jejímž základě by probíhaly diskuze nad návrhy změn a připravovanou legislativou upravující oblast sociálních služeb. Cílem projektu je pokus o nezávislý rozbor procesů, jevů a situací v sociálních službách s ambicí vytvořit pro MPSV zdroj podnětů a informací pro vlastní řídící, metodickou i koncepční činnost.

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud