Projekty
 Číslo  Název  Období
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006496 Inovujeme s telekomunikačními daty! 2017-2019 
6256/2016 Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR 2016-2016 
6920/2016 Role žen – migrantek v procesu integrace rodin migrantů do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich socio-kulturní specifika 2016-2016 
6921/2016 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2016-2016 
DC514/2016 Spolupráce Úřadu práce České republiky se zaměstnavateli při umisťování cizinců z třetích zemí na trh práce České republiky s možností dalšího využití pro průběžný monitoring 2016-2016 
DC527/2016 Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR 2016-2017 
2013-02 Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní 2014-2015 
TD020381 Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR 2014-2015 
EIF_2012-05 Jak slouží centra pro integraci cizinců ze třetích zemí? Výzkumná sonda 2013-2014 
TD010220 Návrh informačního systému o rodinách imigrantů ze třetích zemí 2012-2013 
EIF_2011–07 Kontinuální sledování bariér integrace cizinců ze třetích zemí (CTZ) se zřetelem na činnost asistenčních služeb 2012-2013 
EIF2010-26 Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí 2011-2012 
6252/11 Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců 2011-2012 
HC196/10 Profilování a targeting ve službách zaměstnanosti 2010-2010 
122-2011D Odhadování vzdělanostních potřeb v regionech ČR 2010-2012 
DC3/2010 Analýza zavedení tzv. Kurzarbeitu v České republice 2010-2010 
9131/10 Social Experimentation for Active Ageing 2010-2011 
6251/10 Transferability of Skills across Economic Sectors: Role and Importance for Employment at European Level 2010-2010 
HR183/09 Tvorba společného kompetenčního modelu služeb zaměstnanosti ČR 2009-2009 
6253/09 Studie proveditelnosti projektu PIVO II. (Podpora individuálního vzdělávání občanů) 2009-2009 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 33 další 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud